• 26 banaka
 • 1 štedna banka
 • 5 stambenih štedionica
 • HBOR
 • 26 društava za osiguranje
 • 1 društvo za reosiguranje
 • 40 društava za posredovanje u osiguranju
 • više od 350 društava i obrta za zastupanje u osiguranju
 • 21 društvo za upravljanje investicijskim fondovima
  • 85 UCITS fondova
  • 29 alternativnih investicijskih fondova
  • Fond hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Umirovljenički fond
 • Zagrebačka burza d.d.
 • Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
 • Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d.
 • 8 investicijskih društava (brokerska društva) i 15 banaka koje imaju odobrenje za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (brokerski i skrbnički poslovi te poslovi depozitne banke)
 • 6 mirovinskih društva za upravljanje mirovinskim fondovima
  • 4 obvezna mirovinska fonda kategorije A
  • 4 obvezna mirovinska fonda kategorije B
  • 4 obvezna mirovinska fonda kategorije C
  • 6 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova
  • 16 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova
 • 1 mirovinsko osiguravajuće društvo
 • 21 leasing društvo
 • 25 faktoring društva