Financijska pismenost

Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15) svake se godine izrađuje akcijski plan unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača.

Akcijski plan sadrži prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti potrošača, a tijelo nadležno za proces koordinacije i pripreme implementacije je Ministarstvo financija

Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provođenju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih mjera iz akcijskog plana imaju zaduženje da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Jedan od dionika za provođenje mjera i aktivnosti je Hrvatska gospodarska komora.

HGK će u danom razdoblju provodi sljedeće aktivnosti:.

 • obilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novca
 • obilježavanje Svjetskog dana štednje
 • obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondova (World Investment Fund Day) 
 • provođenje projekta "Više znamo, bolje razumijemo"
 • izobrazba potrošača i poslovnih subjekata o različitim financijskim proizvodima i uslugama (bankarstvo, osiguranje, leasing, faktoring, mirovinski fondovi, investicijski fondovi, tržište kapitala i dr.)
 • aktivno sudjelovanje u podizanju razine financijske pismenosti potrošača i poslovnih subjekata 
 • različiti oblici izobrazbe u vezi sa SEPA platnim uslugama, informiranje putem web stranice www.sepa.hr, odgovori na upite upućeni putem info@sepa.hr
 • izrada različitih edukativno-informativnih materijala o financijskoj pismenosti (brošura, letaka i ostalih publikacija)

Contacts

 • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Vanja Dominović Assistant Director Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Marin Marinović Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Alan Božić Senior Expert Associate Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr