Financijska pismenost

Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15) izrađen je Akcijski plan unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu (NN 11/15) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. siječnja 2015.

Akcijski plan sadrži prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti potrošača, a tijelo nadležno za proces koordinacije i pripreme implementacije Akcijskog plana je Ministarstvo financija

Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provođenju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih mjera iz Akcijskog plana imaju zaduženje da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Jedan od dionika za provođenje mjera i aktivnosti Akcijskog plana je Hrvatska gospodarska komora.

Kako je navedeno u Akcijskom planu, HGK će u danom razdoblju provoditi sljedeće aktivnosti:.

 • obilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novca
 • izobrazba potrošača i poslovnih subjekata o različitim financijskim proizvodima i uslugama (bankarstvo, osiguranje, leasing, faktoring, mirovinski fondovi, investicijski fondovi, tržište kapitala i dr.).
 • obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondova (World Investment Fund Day)
 • aktivno sudjelovanje u podizanju razine financijske pismenosti potrošača i poslovnih subjekata
 • održavanje i ažuriranje web stanice www.sepa.hr te odgovori na upite upućeni putem kontakt adrese info@sepa.hr.
 • različiti oblici izobrazbe u vezi s SEPA platnim uslugama
 • izrada različitih edukativno-informativnih materijala o financijskoj pismenosti (brošura, letaka i ostalih publikacija)

Contacts

 • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Vanja Dominović Assistant Director Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Marin Marinović Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Alan Božić Senior Expert Associate Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr