Opći propisi iz područja zaštite okoliša:

Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine 80/13, 153/1378/1512/18118/18

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Narodne novine  94/13, 73/17, 14/19

Zakon o zaštiti zraka, Narodne novine 130/1147/14, 61/17 

Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine 80/1315/1814/19

Zakon o vodama, Narodne novine 153/09, 63/11130/11, 56/1314/14, 46/18

 

Izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata:

 

2016. (xls)

2017. (xls)

2018. (xls)

2019. (xls) (pregled objavljenih propisa od 1 do 37, 11. travnja 2019. godine)