Zajednica za ukapljeni naftni plin HGK

Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore dugi niz godina djeluje Zajednica za ukapljeni naftni plin HGK (prijedlog za 2019. godinu jest da se Zajednica preimenuje u Zajednicu za plin u prometu HGK). Zajednica za ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: Zajednica za UNP) okuplja sve gospodarske i znanstvenostručne čimbenike u gospodarskom i stručnom lancu rada s alternativnim gorivima i ukapljenim naftnim plinom s naglaskom na promet i transportne djelatnosti.

Osnovni je cilj Zajednice promicati veće korištenje i potrošnju plinovitih alternativnih goriva i prirodnog plina u Hrvatskoj (naglasak na promet), čime bi se stvorili uvjeti za brže i značajnije bavljenje tim djelatnostima svih zainteresiranih subjekata (od opskrbljivača i distributera plinom u industriji i prometu, preko tvrtki u servisnim i uslužnim djelatnostima, do tvrtki koje se bave transportom), omogućio razvoj prateće industrije i drugih djelatnosti te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija u plinu i industriji i otvaranje novih radnih mjesta u tom značajnom sektoru za RH.

Zajednica štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim drugim zainteresiranim stranama.

U sklopu Zajednice tri su grupacije: Grupacija za plinske boce, Grupacija za LNG, CNG i bioplin u prometu i Grupacija za transport.

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva registrirana na području RH koja obavljaju djelatnosti u području alternativnih goriva te opskrbe i distribucije plinom.

Postoji i Vijeće Zajednice koje ima devet članova (tri člana iz svake grupacije, a predsjedava predsjednik Zajednice).

 

 

Predsjednik Zajednice:

Branimir Palunko, B.I.L. d.o.o. 

 Fažana 

Zamjenik:

Josip Kelemen, UNP Zajednica Zagreb

 Zagreb