Zajednica za ukapljeni naftni plin HGK

U Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore dugi niz godina djeluje Zajednica za ukapljeni naftni plin HGK (prijedlog za 2020. godinu jest da se Zajednica preimenuje u Zajednicu za plin u prometu HGK). Zajednica za ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: Zajednica za UNP) okuplja sve gospodarske i znanstveno stručne čimbenike u gospodarskom i stručnom lancu rada s alternativnim gorivima i ukapljenim naftnim plinom s naglaskom na promet i transportne djelatnosti.

Osnovni je cilj Zajednice promicati veće korištenje i potrošnju plinovitih alternativnih goriva i prirodnog plina u Hrvatskoj (naglasak na promet), čime bi se stvorili uvjeti za brže i značajnije bavljenje tim djelatnostima svih zainteresiranih subjekata (od opskrbljivača i distributera plinom u industriji i prometu, preko tvrtki u servisnim i uslužnim djelatnostima, do tvrtki koje se bave transportom), omogućio razvoj prateće industrije i drugih djelatnosti te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija u plinu i industriji i otvaranje novih radnih mjesta u tom značajnom sektoru za RH.

Zajednica štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim drugim zainteresiranim stranama.

U sklopu Zajednice tri su grupacije: Grupacija za plinske boce, Grupacija za LNG, CNG i bioplin u prometu i Grupacija za transport.

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva registrirana na području RH koja obavljaju djelatnosti u području alternativnih goriva te opskrbe i distribucije alternativnih goriva.

Postoji i Vijeće Zajednice koje ima 11 članova (tri člana iz svake grupacije zajedno s predsjednikom i zamjenikom predsjednika, a predsjedava predsjednik Zajednice).

 

Predsjednik Zajednice:

Branimir PalunkoB.I.L. d.o.o. Fažana 

Zamjenik:

Josip Kelemen, UNP Zajednica Zagreb, Zagreb 

Voditelj grupacije za plinske boce

Zoran Kalac, Petrol d.o.o., Zagreb

Voditelj grupacije za LNG, CNG i bioplin u prometu

Zoran Bekavac, Benussi d.o.o., Zagreb

 

Poslovni tajnik:

Igor Grozdanić, viši stručni suradnik

HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša

Nova cesta 7, Zagreb

Tel.: 01/4606-716 i 01/40606-701

E-mail: igrozdanic@hgk.hr i energetika@hgk.hr