Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Zajednica prozvođača opreme i davatelja usluga HGK (engl.  Association of Croatian Manufacturers and Service Providers in Oil & Gas Industry (ACM&SP)) koja je osnovana 12. ožujka 2018. godine. Ova Zajednica broji trenutno 30 članica s potencijalom za njezin rast i širenje na druge djelatnosti i kompanije unutar energetike, elektrotehničkih i strojarskih radova i područja naftnog rudarstva. 

Gospodarski sektor u području proizvođača opreme i davatelja usluga u energetskoj, a posebice u naftnoj i plinskoj industriji u Republici Hrvatskoj ima veliku tradiciju. Niz tvrtki dugi niz godina i desetljeća radi u ovom području u Hrvatskoj i izvan nje. On je narastao i financijski i prema broju radnih mjesta te je, na temelju inicijative članica, Upravni odbor HGK odlučio da se osnuje nova Zajednica koja će pokrivati veliko područje u ovoj djelatnosti.

Zajednica nema pravnu osobnost i temelji se na dragovoljnoj odluci članica. Članice dolaze iz svih grana gospodarstva, a ujedinjuje ih poslovanje u naftnoj i plinskoj industriji.

Zajednica djeluje radi nastupa tvrtki na domaćem i stranim tržištima, s posebnim naglaskom na područje Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Cilj je djelovati uz potporu HGK samostalno i zajednički u promociji, povezivanju članica s domaćim i stranim partnerima, na gospodarskim skupovima te izložbama u zemlji i inozemstvu, putem cjeloživotnog te specijalističkog obrazovanja inženjera i praćenja novih standarda, sagledavanja mogućnosti korištenja EU fondova, posredovanja u razmjeni tehničkih inovacija, izradi kataloga proizvoda, ali i mogućnost zajedničkog nastup na specijaliziranim izložbama u inozemstvu.

Pokretanjem novih investicijskih ciklusa, tvrtke članice ove Zajednice žele se uključiti u realizaciju projekta, što je i cilj ovog udruživanja, kako bi postale prepoznatljiv i pouzdan partner kojem će se kupci i investitori obraćati kad žele osigurati kvalitetnu tehničku uslugu i najbolja tehnička rješenja.

Članice djeluju s ciljem nabave, prodaje i isporuke proizvoda te pružanja usluga kupcima (klijentima) čija je primjena od interesa i potreba u energetici, s naglaskom na naftnu i plinsku industriju.

Program rada Zajednice obuhvaća utvrđivanje interesa i potreba kupaca za proizvodima i uslugama članica u području naftne i plinske industrije, na domaćem i inozemnom tržištu.

Tvrtke članice Zajednice imaju sjedište u Republici Hrvatskoj

Članice Zajednice također pružaju inženjering usluge i usluge izvođenja radova  s timovima stručnjaka koji posjeduju znanje i iskustvo u naftnoj, plinskoj i petrokemijskoj industriji te energetici u cjelini (u tzv Upstremu i Meadlestremu).

Zajednica promiče i zastupa zajedničke interese svojih članica pred tijelima javne vlasti i drugim institucijama i udruženjima (stručnim i poslovnim), surađuje s nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te sa svim drugim zainteresiranim stranama.

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva registrirana na području Republike Hrvatske zainteresirana za suradnju na području djelatnosti koje se nalaze u sklopu djelatnosti članica Zajednice.

 

Potpredsjednici

Darko Davidović, Specijalna oprema Lučko d.o.o., Zagreb

Dinko Čondić, IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb

 

Poslovni tajnik: 

Igor Grozdanić, viši stručni suradnik

HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša

Nova cesta 7, Zagreb

Tel.: 01/4606-716 i 01/40606-701

E-mail: igrozdanic@hgk.hr i energetika@hgk.hr