U Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, u okviru Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj djeluje Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.

Udruženje svoj rad realizira sljedećim aktivnostima:

  • Kontinuirano praćenje zakonske regulative i pokretanje inicijative za nadopunu i kvalitetnu izmjenu zakona, propisa i provedbenih mjera radi poboljšanja stanja i pozicije djelatnosti reciklaže.
  • Zalaganje za donošenje zakonskih mjera koje propisuju poticaje i mogućnosti korištenja olakšica oslobađanjem od poreza, carine, javnih naknada i pristojbi za proizvode, opremu i uređaje koji pridonose zaštiti okoliša.
  • Iznalaženje i poticanje otvaranja povoljnih kreditnih linija u službi zaštite okoliša.
  • Promicanje osnivanja sustava i mreža za odvojeno skupljanje korisnih komponenti iz tehnološkog, ambalažnog, komunalnog i drugog iskoristivog, dosad nejasno razvrstanog, otpada po uzoru na njemački DSD i austrijski ARO sustav.
  • Uključivanje gradskih, županijskih i državnih vlasti i fondova u rješavanje problematike sakupljanja i recikliranja te u financiranje cjelovitih sustava sakupljanja i recikliranja ostataka i otpadaka.
  • Promocija Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina, mjesečna analiza stanja ponude i potražnje s Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina te praćenje ostvarenih transakcija.
  • Praćenje svjetskih trendova u tehnologijama sakupljanja i recikliranja otpada, organiziranje stručnih predavanja, seminara i rasprava te, u okviru mogućnosti, posjeta specijaliziranim sajmovima u zemlji i inozemstvu.
  • Promocija standarda ISO 9000 i ISO 14000 u tvrtkama.
  • Kontaktiranje i dogovaranje s korisnicima sekundarnih sirovina – željezarama, ljevaonicama, tvornicama papira, tvornicama stakla i drugima te postizanja partnerskih odnosa s njima i optimalnog zadovoljenja njihovih potreba i kvalitete, ali i korektnosti u njihovu plaćanju sekundarnih sirovina.

 

Predsjednik Udruženja:

Metis d.d.

Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo

Tel.: +385 51 339 910,

faks: +385 51 331 186

E-mail: metis@metis.hruprava@metis.hr 

Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka:

e-Kolektor d.o.o.

Čulinečka cesta 252,

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 466 7387;

faks: +385 1 466 8170

E-mail: info@ekolektor.com  

Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije opasnih ostataka i otpadaka: 

KEMIS-Termoclean d.o.o.

Slavonska Avenija 26/4,

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2406 303;

faks: +385 1 2404 734

E-mail: info@kemis-termoclean.hr 

Voditelj Grupacije za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka:

METIS d.d.

Kukuljanovo 414,

51227 Kukuljanovo

Tel.: +385 51 339 910,

faks: +385 51 331 186

E-mail: metis@metis.hruprava@metis.hr  

Voditeljica Grupacije za termičku obradu otpada:

HEP d.d.

Ulica grada Vukovara 37,

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 6322 111

E-mail: tamara.tarnik@hep.hr