Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Udruženje opskrbljivača i distributera plinom HGK, koje je osnovano 17. lipnja 2018. godine. Udruženje je sljedbenik istoimene Grupacije, koja je djelovala u sklopu Udruženja energetike HGK. Cjelokupni gospodarski sektor u području distribucije i opskrbe plinom u RH narastao je i financijski i po broju radnih mjesta, tako da je odlučeno da Grupacija tvrtki preraste, nakon 18 godina rada, u samostalno Udruženje opskrbljivača i distributera plinom HGK.

Osnovni je cilj Udruženja promicati veće korištenje i potrošnju prirodnog plina u Hrvatskoj na energetski učinkovit i siguran način, čime bi se stvorili uvjeti za brže i značajnije bavljenje tim djelatnostima svih zainteresiranih subjekata (opskrbljivača i distributera plinom), omogućio razvoj prateće industrije i drugih djelatnosti te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija u plinu i industriji te omogućilo otvaranje novih radnih mjesta u tom značajnom sektoru za RH. Jedna od primarnih uloga Udruženja je i dovršetak liberalizacije tržišta plinom u RH koje je započelo 2009. godine te bolji status prirodnog plina u energetskom miksu RH.

Udruženje štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima (stručnim i poslovnim), surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim drugim zainteresiranim stranama.

Članovima Udruženja mogu postati sva trgovačka društva registrirana na području RH koja obavljaju djelatnosti u području opskrbe i distribucije plinom (koja imaju važeće dozvole HERA-e za obavljanje tih djelatnosti). 

 

 

Predsjednik Udruženja

Srećko Ezgeta, dipl. ing., EWE-IWE

Elektrometal-distribucija plina d.o.o.

Bjelovar 

 

Potpredsjednici Udruženja (područje: opskrbljivači plinom)

Nenad Hranilović, dipl. oec.

Međimurje-plin d.o.o.

Zagreb 

Igor Pirja, dipl.oec.

Gradska plinara-Opskrba d.o.o.

Zagreb 

 

Potpredsjednik Udruženja (područje: distributeri plinom)

Tomislav Benčić, dipl.ing.

Termoplin d.d.,

Varaždin