U Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Udruženje opskrbljivača i distributera plinom HGK, jedno od najvećih udruženja tvrki iz ovog područja u Republici Hrvatskoj. Ono je osnovano 17. lipnja 2018. godine. Udruženje je sljedbenik istoimene Grupacije, koja je djelovala dugi niz godina u sklopu Udruženja energetike HGK. Cjelokupni gospodarski sektor u području distribucije i opskrbe plinom u RH narastao je i financijski i po broju radnih mjesta, tako da je odlučeno da Grupacija tvrtki preraste, nakon 18 godina rada, u samostalno Udruženje opskrbljivača i distributera plinom HGK.

Osnovni je cilj Udruženja promicati veće korištenje i potrošnju prirodnog plina u svim segmentima gospodarstva u RH  na energetski učinkovit i siguran način, čime bi se stvorili uvjeti za brže i značajnije bavljenje tim djelatnostima svih zainteresiranih subjekata (opskrbljivača i distributera plinom), omogućio razvoj prateće industrije i drugih djelatnosti te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija u plinu i industriji te omogućilo otvaranje novih radnih mjesta u tom značajnom sektoru za RH. Jedna od primarnih uloga Udruženja je i dovršetak liberalizacije tržišta plinom u RH koje je započelo 2009. godine te bolji status prirodnog plina u energetskom miksu RH.

Udruženje štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima (stručnim i poslovnim), surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim drugim zainteresiranim stranama.

Članovima Udruženja mogu postati sva trgovačka društva registrirana na području RH koja obavljaju djelatnosti u području opskrbe i distribucije plinom (koja imaju važeće dozvole HERA-e za obavljanje tih djelatnosti). 

 

Predsjednik Udruženja

Srećko Ezgeta, dipl. ing., EWE-IWE, Gradska plinara Bjelovar d.o.o., Bjelovar

Potpredsjednici Udruženja (područje: opskrba plinom)

  • Nenad Hranilović, Međimurje-plin d.o.o., Čakovec
  • Igor Pirija, Gradska plinara-Opskrba d.o.o., Zagreb

Potpredsjednici Udruženja (područje: distributeri plinom)

  • Tomislav Benčić, Termoplin d.d., Varaždin
  • Tomislav Mazal, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

 

HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša

Nova cesta 7, Zagreb

Tel.: 01/4606-716 i 01/40606-701

E-mail: igrozanic@hgk.hr i energetika@hgk.hr