Povijest Burze otpada

O Burzi otpadaAktualno • Događanja • Minimalni tehnološki zahtjevi • Povijest Burze otpada • Poveznice

Hrvatska gospodarska komora još je 1995. godine odredbama Zakona o otpadu dobila ovlasti kreiranja Burze otpada. Na temelju tog zakona, svaki je proizvođač otpada bio dužan onaj otpad koji je moguće na bilo koji način upotrijebiti u proizvodnom procesu prijaviti na Burzu otpada.

Odredbe Zakona predstavljale su temelj uspostave tadašnje mrežne aplikacije Hrvatske gospodarske komore, koja uz manje dorade djeluje i danas, a u njoj je definiran osnovni pojam Burze otpada:

Burza otpada središte je ponuda i potražnji svih vrsta otpada nastalih tijekom proizvodnje koje se međusobno povezuje ovisno o predmetu prijave. Organizirana je radi povezivanja pravnih i fizičkih osoba koje nude ili traže sve vrste korisnog otpada / sekundarnih sirovina koji se mogu iskoristiti kao ulazne sirovine za daljnju proizvodnju. Osnovana je u Hrvatskoj gospodarskoj komori radi evidentiranja i izvještavanja o ponudi i potražnji sekundarnih sirovina na području Republike Hrvatske, kao dio ukupne državne strategije gospodarenja otpadom. Oglašavanje na Burzi besplatno je za članice, a za nečlanice se naplaćuje.

burzapovijest.png

Burza otpada je još uvijek aktivna te se na njoj može objavljivati, dostupna je na poveznici:

http://www1.biznet.hr/Burza/do/language?code=hr_HR&appParam=O.

 

Objavljivanje na Burzi je besplatno za članice, dok se za nečlanice naplaćuje.

 

Contacts

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 460 6705 Email: energetika@hgk.hr
  • Danijela Jemrić Tel: +385 1 460 6833 Email: djemric@hgk.hr
  • Josipa Martulaš expert associate Tel: +385 1 460 6729 Email: jmartulas@hgk.hr