Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj

HGK / Dijana Varlec

 Unutar Odjela djeluju:

Contacts

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
  • Dijana Varlec Senior Associate Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
  • Adriana Grzunov expert associate Tel: +385 1 4606 793 Email: agrzunov@hgk.hr
  • Danijela Jemrić Tel: +385 1 460 6833 Email: djemric@hgk.hr
  • Josipa Martulaš expert associate Tel: +385 1 460 6729 Email: jmartulas@hgk.hr