Vrijeme održavanja: 29.05.2019.

Objavljeno: 02. 05. 2019. , Ažurirano: 21. 05. 2019.

Hrvatska gospodarska komora 29. svibnja s početkom u 13 sati, organizira Okrugli stol o gospodarenju građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj.

Veliki izazov u Republici Hrvatskoj predstavlja uspostava cjelovitog sustava gospodarenja građevnim otpadom, odnosno unaprjeđenje postojećeg sustava te njegovog snažnijeg usmjerenja na recikliranje i ponovno korištenje vrijednih, neobnovljivih sirovina. Uspostava reciklažnih dvorišta prioritet je navedenog unaprjeđenja kao i sustav u kojem će odlaganje građevnog otpada biti dostupno na ekonomski opravdan način za sve dionike sustava. Promoviranje odgovornog postupanja s građevnim otpadom i očuvanje neobnovljivih resursa primarni je cilj navedenog skupa.

Okrugli stol okupiti će predstavnike državnih tijela, akademske zajednice, gospodarstva i zainteresiranih dionika s ciljem poticanja dijaloga i razmjene dobrih praksi kojima bi se održivi sustav gospodarenja građevnim otpadom što prije unaprijedio.

Dnevni red nalazi se u pratećim dokumentima.