Odjel za energetiku i elektroindustriju okuplja velik broj članica koji su raspoređeni po Udruženjima i Zajednicama čija je osnovna uloga promicanje poslovanja gospodarskih subjekata, stavljajući poseban naglasak na aktivnosti u kojima zagovaramo interese članica.

U okviru odjela kontinuirano se prate zakonske regulative vezane uz energetiku i prateću industriju. Pokreću se inicijative za donošenje i promjenu zakonskih i podzakonskih akata, te mjera od interesa za gospodarstvo. Surađujemo s tijelima državne uprave, stručnim, poslovnim i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu kao i svim drugim zainteresiranim stranama.

U okviru područja energetike i elektroindustrije pratimo razvoj smjernica vezanih uz održivost poslovanja naših članica, organiziramo edukacije za članice vezano uz informiranje o nacionalnim politikama i politikama Europske unije. Održavamo radionice na kojima informiramo članice o nacionalnim zakonima, provedbi i strategijama. Značajan cilj u okviru aktivnosti usmjeren je na širenje broja tvrtki koje posluju sukladno principima održivosti i procesu energetske tranzicije.

Unutar odjela za energetiku i elektroindustriju djeluju: