O Zajednici obnovljivih izvora energije

Shutterstock

Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Zajednica obnovljivih izvora energije, osnovana 12. prosinca 2005. godine.

Osnovni cilj Zajednice je promicati korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, čime bi se stvorili uvjeti za brže i jače bavljenje tom djelatnosti svih zainteresiranih subjekata, omogućio razvoj prateće industrije i drugih djelatnosti te stvorili uvjeti za razvoj i primjenu novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta. 

Zajednica štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim i financijskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu kao i svim drugim zainteresiranim stranama.

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti u području obnovljivih izvora energije te svi drugi subjekti koji sudjeluju u razvoju korištenja OIE u Republici Hrvatskoj.

Grupacije unutar Zajednice:

 • Grupacija za biomasu
 • Grupacija za bioplin
 • Grupacija za biogoriva
 • Grupacija za energiju vjetra
 • Grupacija za energiju Sunca
 • Grupacija za energiju malih vodotoka
 • Grupacija za geotermalnu energiju
 • Grupacija proizvođača opreme za OIE
 • Grupacija za toplinsku energiju iz obnovljivih izvora

Predsjednik Zajednice:
Ivo Čović
Končar Obnovljivi izvori d. o. o.

Zamjenik predsjednika:
Tonći Panza
Adria Wind Power d. o. o.

Sve informacije o Zajednici mogu se dobiti od njena tajnika:
Krešimir Štih
HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
Draškovićeva 45
10000 Zagreb, 
tel. 01/4606-758 ili 4606-701, faks. 01/4606-737
e-mail: kstih@hgk.hr

Contacts

 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
 • Krešimir Štih Business Secretary Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr