U sklopu Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Zajednica obnovljivih izvora energije, osnovana 12. prosinca 2005. godine.

Zajednica aktivno okuplja zainteresirane članice u devet grupacija obuhvaćajući pojedinačno probleme pojedine tehnologije korištenja obnovljive energije uključujući proizvodnju toplinske energije i proizvodnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije.

Zajednica štiti i zastupa zajedničke interese svojih članova, surađuje s tijelima državne uprave, stručnim, poslovnim i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim drugim zainteresiranim stranama.

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti u području obnovljivih izvora energije te svi drugi subjekti koji sudjeluju u razvoju korištenja OIE u Republici Hrvatskoj.

Grupacije unutar Zajednice:

  1. Grupacija za biomasu
  2. Grupacija za bioplin
  3. Grupacija za biogoriva
  4. Grupacija za energiju vjetra
  5. Grupacija za energiju Sunca
  6. Grupacija za energiju malih vodotoka
  7. Grupacija za geotermalnu energiju
  8. Grupacija proizvođača opreme za OIE
  9. Grupacija za toplinsku energiju iz obnovljivih izvora

Prijavni obrazac za članstvo u Zajednici obnovljivih izvora energije: PRIJAVA

Predsjednik Zajednice:
Ivo Čović
Končar Obnovljivi izvori d.o.o.

Zamjenik predsjednika:
Tonći Panza
Adria Wind Power d.o.o.

Sve informacije o Zajednici mogu se dobiti od njena tajnika:
Krešimir Štih
HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
Nova cesta 7
10000 Zagreb, 
tel.: 01/4606-758 ili 4606-701, faks. 01/4606-737
e-mail: kstih@hgk.hr