Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore djeluje Udruženje proizvodnje električne i optičke industrije, koje okuplja hrvatske tvrtke registrirane za obavljanje jedne ili više sljedećih djelatnosti (u skladu s NKD-om 2007.):

 • Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda (C26)
 • Proizvodnja električne opreme (C27)
 • Popravak i instaliranje strojeva i opreme osim izuzeća prema izboru članica Komore (C33)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (M7112)

Osnovna je uloga Udruženja promicanje rada i poslovanja te zaštita interesa hrvatskih proizvođača električne i optičke opreme u Hrvatskoj i inozemstvu.

Udruženje svoj rad ostvaruje aktivnostima od kojih izdvajamo sljedeće:

 • usklađivanje međusobnih interesa članica i njihovo zastupanje pred tijelima državne uprave
 • razmjena iskustava i informacija među članicama i rješavanje pitanja značajnih za poslovanje
 • kontinuirano praćenje zakonske regulative i pokretanje inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih i podzakonskih akata, te mjera od interesa za gospodarstvo
 • izrada analiza i informacija o gospodarskim kretanjima i pitanjima od značaja za učinkovitije poslovanje članica
 • praćenje postojeće razine tehničko-tehnološke opremljenosti i razvoja proizvodnog programa u tvrtkama
 • predstavljanje programa članica na izložbama i sajmovima u zemlji i inozemstvu te izdavanje kataloga i brošura
 • suradnja sa sličnim međunarodnim organizacijama i udrugama

Vijeće Udruženja proizvodnje električne i optičke opreme čine predstavnici 19 tvrtki koje su kreatori rada Udruženja

Predsjednik:

Mladen Puškarić
Končar – Elektronika i informatika d. d. 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22
tel.: 01/3655-965; faks 01/3655-965
e-adresa: mpuskaric@koncar-inem.hr

Zamjenici predsjednika:

Igor Tripković
Brodarski institut d. o. o., 10000 Zagreb, Av. V. Holjevca 20
tel.: 01/6504-444; faks 01/6504-280
e-adresa: igor.tripkovic@hrbi.hr

Stjepan Planinić
RIZ-odašiljači d. d., 10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13
tel.: 01/2355-201 ; faks 01/2331-410
e-adresa: riz@riz.hr

Za sve informacije o Udruženju:

Poslovni tajnik:
Krešimir Štih
HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša,10000 Zagreb, Draškovićeva 45/IV
tel.: 01/4606-758, 4606-701, faks 01/4606-737
e-adresa: kstih@hgk.hr ili energetika@hgk.hr