O Sektoru

Pixabay

Sektor za energetiku i zaštitu okoliša HGK prati kretanja i gospodarske aktivnosti u područjima energetike i zaštite okoliša te posebno brine o interesima članica putem rada triju strukovnih udruženja: Udruženje energetike, Udruženje proizvodnje električne i optičke industrije te Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.

Također se putem rada Zajednice za djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu, Zajednice za obnovljive izvore energije, Zajednice za društveno odgovorno poslovanje te Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, usklađuju stavovi gospodarstva o tematskim međusektorskim pitanjima poput energetske učinkovitosti,  upotrebe i izgradnje kapaciteta obnovljivih izvora energije  te zaštite okoliša.

U okviru energetike, prati se područje istraživanja, iskorištavanja i proizvodnje energetskih mineralnih sirovina te pomoćnih usluga u rudarstvu, proizvodnja, prijenos, opskrba i distribucija električne energije, toplinske energije, proizvodnja i upotreba energije iz obnovljivih izvora te trgovina energijom i energentima, a osobito se horizontalno ističe i područje energetske učinkovitosti (osim energetske učinkovitosti u zgradarstvu koje, jednako kao i elektroinstalaterske radove, prati Sektor za graditeljstvo).

Električna, elektronička i optička industrija povezane su s razvojem, istraživanjem i inženjeringom koji uključuje projektiranje; od malih modula i gotovih proizvoda, preko razvoja upravljačkih sustava, do velikih energetskih sustava. Područje je usko povezano s ostalim granama industrije, tako da se velika suradnja ostvaruje sa Sektorom za industriju i IT, posebice s proizvodnjom strojeva, metaloprerađivačkom industrijom, informatikom i telekomunikacijama.

Gospodarenje otpadom, i neopasnim i opasnim, prati sakupljanje, obradu, oporabu te zbrinjavanje pojedinih kategorija otpada. Područje gospodarenja otpadom povezano je sa svim gospodarskim granama te pruža uslugu svim ostalim sektorima u smislu zbrinjavanja otpada i iskorištavanje njegovih korisnih svojstava. 

Aktivnosti područja zaštite okoliša odnose se na praćenje zakonskog okvira u vezi sa sastavnicama okoliša: zrakom, vodom, tlom, klimom, biljnim i životinjskim svijetom. Ova izrazito horizontalna aktivnost posebno je usmjerena na redovito praćenje izmjena i dopuna zakonskih odredbi, u skladu s planovima mjerodavnih državnih tijela. Aktivnosti Zajednice usmjerene su i na informiranje članica o svim obvezama koje iz zakonodavnog okvira za gospodarske subjekte mogu proizaći.

Interesi i stavovi članica usklađuju se putem rada njihovih predstavnika u tijelima i organima strukovnih udruženja i zajednica. Kod dionika, gospodarskih subjekata članica Hrvatske gospodarske komore, koje su artikulirale poseban interes, osnovane su grupacije kroz koje iskazuju i nastoje ostvariti specifične ciljeve, posebno u vezi s poslovanjem i zakonskom regulativom.

Djelatnost Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Zastupanje interesa gospodarstva - priprema i organizacija sjednica udruženja, zajednica, grupacija i drugih organizacijskih oblika na kojima se raspravlja o aktualnoj problematici, zauzimaju se stavovi i pokreću inicijative
 • Pružanje savjetodavne potpore tvrtkama u kontaktu s nadležnim institucijama iz domene njihovog djelovanja
 • Pomoć pri ostvarenju usluga koje tvrtkama članicama pruža HGK
 • Praćenje zakonodavnog okvira u vezi sa zaštitom okoliša, zaštitom interesa članica u smislu unapređivanja sustava gospodarenja otpadom te zagovaranje postignuća nacionalnih poslovnih subjekata u zemlji i inozemstvu
 • Izrada analiza stanja i gospodarskih kretanja za pojedine grane industrije i zbirno s komentarima, na temelju podataka prikupljenih iz vlastitih i vanjskih izvora (članice HGK, DZS, FINA, HNB...)
 • Izrada baza podataka o članicama strukovnih udruženja i zajednica
 • Povezivanje članica s inozemnim partnerima kroz organizaciju kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizaciju poslovnih posjeta pojedinim zemljama, primanje inozemnih gospodarskih izaslanstava, suradnja sa sličnim strukovnim organizacijama na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi
 • Organizacija i sudjelovanje na zajedničkim izložbama, stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu
 • Aktivno sudjelovanje u radu povjerenstava, stručnih radnih skupina i komisija u zemlji i na razini Europske unije

Contacts

 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
 • mr. sc. Marija Šćulac Domac Sector Director Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 4606 701 Email: okolis@hgk.hr
 • Višnja Radas Tel: +385 (0)1 4606 701 Email: vradas@hgk.hr