Grupacije • Aktivnosti Udruženja • Aktualno • Dokumenti

U okviru Udruženja djeluju:

  • Grupacija za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka 
  • Grupacija za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka
  • Grupacija za skupljanje, skladištenje i preradu opasnih ostataka i otpadaka
  • Grupacija za termičku obradu otpada