Grupacije • Aktivnosti Udruženja • Aktualno • Dokumenti
  • Odluka o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za obradu otpada možete pronaći na poveznici: ODLUKA
  • Direktiva (EU) 2018/851 Europskoga parlamenta i vijeća od 30.svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu možete pronaći na poveznici: DIREKTIVA