Aktualno

O Burzi otpadaAktualno • Događanja • Minimalni tehnološki zahtjevi • Povijest Burze otpada • Poveznice

 

Odluku o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za obradu otpada možete pronaći na poveznici ODLUKA

Direktivu (EU) 2018/851 Europskoga parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2018. godine o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu možete pronaći na poveznici DIREKTIVA.

Contacts

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 460 6705 Email: energetika@hgk.hr
  • Danijela Jemrić Tel: +385 1 460 6833 Email: djemric@hgk.hr
  • Josipa Martulaš expert associate Tel: +385 1 460 6729 Email: jmartulas@hgk.hr