Objavljeno: 06. 08. 2020. , Ažurirano: 06. 08. 2020.

Europska komisija poduzela je prve korake u postupku revizije Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj učinkovitosti. Pozvani su građani i dionici da iznesu svoje mišljenje o planovima kako bi se oni mogli izmijeniti.

Revizija navedenih direktiva važna je pri utvrđivanju kako će politike koje se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost pomoći u postizanju ciljeva europskog zelenog plana u pitanjima klime i zaštite okoliša. Revizije su dio šireg procesa koji se temelji na predviđenom donošenju Plana za klimatske ciljeve.

U okviru Plana za direktivu o obnovljivoj energiji procijenit će se treba li povećati udio obnovljive energije u EU, za koji je sada predviđeno da treba biti najmanje 32% do 2030. godine, i treba li prilagoditi druge dijelove Direktive u skladu s europskim zelenim planom, uključujući Strategiju za bioraznolikost.

U okviru Plana za Direktivu o energetskoj učinkovitosti ocijenit će se prikladnost postojećih propisa za ostvarivanje aktualnih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti od najmanje 32,5% u 2030. godini.

Odgovore koji se odnose na navedene planove treba dostaviti do 21. rujna.

Sljedeća faza u reviziji navedenih direktiva bit će otvoreno javno savjetovanje koje će započeti krajem ove godine. Više informacija dostupno je na stranicama Europske komisije.