Rast prometa u trgovini na malo 3,5 posto godišnje

Pixabay.com

Na promet u trgovini, a pritom i u trgovini na malo utječu ukupna makroekonomska kretanja, a upravo je trgovina prvi gospodarski sektor koji osjeti sve promjene u navikama ponašanja potrošača. Slijedom toga, dolazi do prilagođavanja ponude na tržištu. Da se pozitivni trendovi događaju u trgovini na malo, pokazuju posljednji objavljeni podaci za svibanj Državnog zavoda za statistiku (DZS) prema kojima je vidljivo kako je promet u trgovini na malo rastao 3,5 posto na godišnjoj razini. Isto, tako povećan je promet u tom obliku trgovine i u prvih pet mjeseci ove godine kada je zabilježeno povećanje od 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ipak, treba istaknuti kako bez obzira na to što već tri godine traje uzlazni trend realnog prometa u trgovini na malo, zbog negativnih kretanja u prethodnim godinama u tom sektoru, prošlogodišnja razina prometa u trgovini na malo manja je za 11 posto u odnosu na onu iz 2008., prve krizne godine.

U pravnim osobama u djelatnosti trgovine, prema NKD-u, u 2016. godini bio je registriran ukupno 190.631 zaposlenik. Od ukupnog broja zaposlenih u djelatnosti trgovine, najviše ih je bilo zaposleno u trgovini na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima gdje je bilo registrirano 110.548 zaposlenika što je 9,4 posto od ukupno zaposlenih u Hrvatskoj.

Tablica 1. Kretanja prometa u trgovini na malo 2008. – I.-V./2017.

Porast.JPG

Maloprodaja u Hrvatskoj izložena je konkurenciji, a karakterizira je i internacionalizacija uz relativno visok stupanj koncentracije. Taj stupanj koncentracije rezultat je konsolidacije i preslagivanja na tržištu, što je neprekidno prisutno. Jedan od aktualnih procesa konsolidacije početkom ove godine uspješno je završio pripajanjem Bille - Sparu Hrvatska i Kozma - Mülleru Hrvatska.

Tablica 2. Udio zaposlenih u djelatnosti trgovine u ukupnom gospodarstvu u 2016. godini

UdioZaposlenih.JPG

Distributivna trgovina ima veliko značenje u hrvatskom gospodarstvu. U trgovini, prema kriteriju udjela u ukupnom broju registriranih pravnih osoba, posluje 20,3 posto gospodarskih subjekata, a zaposleno je oko 16,20 posto ukupnog broja zaposlenih.

 

Ema_Culi_800x450.jpg

Ema Culi, direktorica Sektora za trgovinu HGK; Izvor: HGK.

Komentar direktorice Sektora za trgovinu HGK Eme Culi: "Promet u trgovini na malo neprekidno raste već 33 mjeseca zaredom. Jednim dijelom to je rezultat povećanja potrošačkog optimizma u posljednje dvije godine, ali i povoljnije promjene oporezivanja plaća početkom 2015. godine. Također, i nova porezna reforma koja se počela primjenjivati u siječnju ove godine utjecala je na ostvareni godišnji rast prometa u trgovini na malo. Uz očekivano dobru turističku sezonu, procjenjuje se kako će se pozitivan trend rasta prometa u trgovini na malo nastaviti i u nadolazećim mjesecima".