Vrijeme održavanja: 21.07.2020.

Objavljeno: 21. 07. 2020. , Ažurirano: 21. 07. 2020.

Sastanak predstavnika gospodarske i obrtničke komore s predstavnikom Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra održan je 21. srpnja u HGK – Županijskoj komori Zadar. Na sastanku se govorilo o ekonomskoj situaciji uzorkovanoj pandemijom bolesti COVID-19, uz analizu dosadašnjih mjera koje je donio Grad Zadar i budućim potrebnim mjerama, radi olakšavanja poslovanja i očuvanja radnih mjesta, koje su u nadležnosti su Grada Zadra.

Analizirane su sve dosadašnje mjere pomoći koje je Grad Zadar donio radi pomoći gospodarstvenicima, odnosno kako bi se pokušale ublažiti posljedice ove krize. Dosad je o toj temi održano već više sastanaka radi pronalaska budućih odgovarajućih sveobuhvatnih rješenja i mjera kojima Grad Zadar kao jedinica lokalne samouprave može pomoći gospodarstvenicima.