Objavljeno: 28. 09. 2021. , Ažurirano: 08. 10. 2021.

Vrijeme održavanja: 14.10.2021. - 15.10.2021.


HGK za svoje članice organizira radionicu Priprema i prijava EU projekata, koja će se održati u četvrtak i petak, 14. i 15. listopada, u 10 sati, u dvorani 006, na Filozofskom fakultetu u RijeciSveučilišna Avenija 4, na Kampusu.

Sprema se novo operativno razdoblje 2021. – 2027. u kojemu će Hrvatska imati na raspolaganju više od 24 milijarde eura bespovratnih sredstava te je važno što prije krenuti u pripremu projekata, odnosno razradu projektnih ideja kako bi se, po objavi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, poduzeća odmah bila spremna i prijaviti. Od kuda krenuti, kako se pripremiti, o čemu voditi računa da bi kasnija provedba projekta bila što uspješnija, saznajte na besplatnoj radionici koju organizira Hrvatska gospodarska komora (ŽK Rijeka i Centar za inovacije i EU projekte HGK).

Pozivamo vas da se educirate u području pripreme i prijave projekata sufinanciranih iz EU fondova i naučite što vam je potrebno da biste pripremili kvalitetan projekt prema unaprijed definiranim pravilima, prijavili ga na odgovarajući natječaj i ostvarili pravo na korištenje bespovratnih sredstava. Realizirajte svoj projekt uz pomoć EU sredstava bez straha od administrativnih grešaka u fazi pripreme i prijave projekata, te grešaka koje bi mogle rezultirati neprihvaćanjem za sufinanciranje već pripremljenih projekata, ili financijskim korekcijama prihvaćenih projekata.

Predavači na radionici su:

  • dr. sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK;
  • Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije i EU projekte;
  • Domagoj Topić, voditelj Odjela za pripremu i provedbu EU projekata;
  • Petra Ostojić, viša stručna savjetnica u Odjelu za pripremu i provedbu EU projekata;
  • Nikolina Udovičić, voditeljica Odjela za praćenje i izvještavanje na projektima.

Radionica je namijenjena predstavnicima poduzeća iz Primorsko-goranske županije koja planiraju unaprijediti svoje poslovanje te razvijati projektne ideje u područjima prihvatljivim za financiranje iz EU fondova te poduzećima koja planiraju unaprijediti svoja znanja iz područja poslovnoga planiranja i projektnog menadžmenta.

Sudjelovanje za članice HGK je besplatno.

 Za dodatne informacije možete se obratiti u Županijsku komoru Rijeka Neli Vukadin (e-adresa: nvukadin@hgk.hr, telefon 051/209-146).

Program

Vrijeme Aktivnost
14.10.2021
10:00 - 10:10 Predstavljanje predavača i sudionika, Pregled programa radionice
10:10 - 11:40 Priprema projekta (Upoznavanje s EU fondovima, Razvoj projektne ideje, Logička matrica, Izvori financiranja)
11:40 - 11:55 Pauza
11:55 - 13:20 Poslovni plan – primjer
15.10.2021
10:00 - 10:40 Poslovni plan – drugi dio
10:40 - 11:10 Proces prijave projekta
11:10 - 11:25 Pauza
11:25 - 12:25 Provedba, upravljanje projektom, izvještavanje
12:25 - 13:00 Pitanja i rasprava