U ŽK Split održana radionica o naknadama u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Vrijeme održavanja: 04.12.2017.

U Županijskoj komori Split 4. prosinca održana je regionalna radionica o naknadama u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na radionici je sudjelovalo 50-ak poduzetnika, najvećim dijelom predstavnika prerađivačke industrije, trgovačkih i uslužnih djelatnosti koji su se imali priliku upoznati s obvezama prijave i plaćanja Fondu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, načinom prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca te označavanja proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Predstavnici Fonda pojasnili su tko je obveznik plaćanja naknada te koje su njegove dužnosti. „Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, točnije stavlja na tržište proizvode, uređaje i opremu. Važno je napomenuti da se pod pojmom proizvođača misli na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u Republici Hrvatskoj“ – rekla je Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada u Fondu.

Također je istaknula da je do uspostave Registra obveznik plaćanja dužan dostaviti propisani obrazac kojim se prijavljuje u bazu Fonda u skladu s propisima za pojedine naknade.

U slučaju izvoza/iznosa proizvođač uvoznik/unosnik koji je pri uvozu, unosu ili proizvodnji platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda.

O načinu označavanja ambalaže Žarko Dukić iz Službe za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osvrnuo se na Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži i članak 13. te pojasnio kako je proizvođač pića koji na tržište stavlja pića u sustavu povratne naknade obvezan takvu ambalažu označiti na način propisan Pravilnikom te oznakom sustava povratne naknade.

Predavač iz Područnog carinskog ureda u Splitu – CU Zadar Trpimir Vulić dao je informaciju o nadležnostima Carinske uprave, proceduri izlaska carinskog inspektora na teren te naveo najčešće primjere kršenja odredbi Zakona.

Sve prezentacije s radionice nalaze se na internetskim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr).