Izvor: Pixabay

Radionica „Komunikacija i načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja“


Objavljeno: 04. 06. 2018. , Ažurirano: 18. 06. 2018.


Pozivamo Vas na radionicu „Komunikacija i načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja“ koja će se održati u petak, 15. lipnja 2018. od 10 do 14 sati u Velikoj dvorani Komore Zagreb (1. kat), Zagreb, Draškovićeva 45.

U okviru ove edukacije bit će obuhvaćena područja komunikacije i njene uloge u podizanju konkurentnosti i upravljanja kvalitetom poslovanja gospodarskih subjekta te temeljna načela poslovnog i međunarodnog pregovaranja uključujući identifikaciju kulturnih i poslovnih običaja u međunarodnom pregovaranju.

Kome je namijenjena edukacija: svim gospodarskim subjektima, izvoznicima, državnim institucijama i organizacijama, studentima, maturantima i svim ostalim zainteresiranim stranama.

Radionica je bez plaćanja naknade.

Program:

od 9:30 do 10:00 - Registracija sudionika
do 10:00 do 12:00 - Komunikacija i poslovno pregovaranje: teorijski aspekti i interaktivne radionice
od 12:00 do 12:30 - Pauza
od 12:30 do13:30 - Značaj neverbalne komunikacije kao čimbenik unapređenja poslovanja
od 13:30 do 14:00 - Pitanja?

Predavač i voditelj radionice je doc.dr.sc. Tomislav Galović. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a područje njegovog rada i djelovanja vezano je uz područje konkurentnosti, inovativnosti, međunarodnog poslovanja, poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Kao gostujući predavač sudjelovao je u programima mobilnosti (Finska, Cipar, Njemačka, Portugal). Trenutno obnaša funkciju koordinatora IB&M programa studentske razmjene za Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i voditelj je jednog od programa cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu. Također je član Katedre za međunarodnu ekonomiju i Odbora za projekte Fakulteta. Rezultate istraživanja na projektima objavio je u brojnim znanstvenim i stručnim radovima te predstavio na stručnim skupovima i simpozijima, a objavio je i jedan sveučilišni udžbenik te više od trideset znanstvenih i stručnih radova.


Prijavu je moguće izvršiti putem on-line prijavnog formulara koji se nalazi u nastavku, najkasnije do srijede 13. lipnja.

Za sve informacije kontakt osoba je Maša Orlović, Odsjek za industriju i IT Komore Zagreb, tel. 01/4606-784, e-mail morlovic@hgk.hr.