Objavljeno: 27. 05. 2021. , Ažurirano: 28. 05. 2021.


Zakon o službenim kontrolama, drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja stupio je na snagu 22. svibnja 2021. godine. Zakonom, objavljenom u Narodnim novinama br. 52/21, propisano je da Državni inspektorat evidentira subjekte u poslovanju hranom i pripadajuće objekte te uspostavlja, vodi i ažurira Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju hranom iz nadležnosti Sanitarne inspekcije, što je do sada radilo Ministarstvo zdravstva.

Podnošenje obavijesti za evidentiranje subjekata i pripadajućih objekata obavlja se isključivo elektronički, odnosno putem javnog portala središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI).

Za postupak evidentiranja potrebne su vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani, putem Nacionalnog Identifikacijskog i Autentifikacijskog Sustava (NIAS). Ako odgovorna osoba subjekta u poslovanju hranom nema vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani, mora ovlastiti drugu osobu koja posjeduje vjerodajnice kako bi ovlaštena osoba mogla provoditi evidentiranje.

Postupak podnošenja obavijesti i detaljna uputa za evidentiranje subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom te pripadajući obrasci, nalaze se na webu Državnog inspektorata, na POVEZNICI.

Postojeći subjekti i objekti koji su ishodili rješenje Ministarstva zdravstva smatraju se evidentiranim u Registru subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije te nisu obavezni ponovno dostavljati obavijest Državnom inspektoratu.