Objavljeno: 03. 12. 2021. , Ažurirano: 08. 12. 2021.


U ime Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) prof. dr. sc. Zoran Lulić preuzeo je 3. prosinca autobus kojeg je uz pomoć i koordinaciju Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog svjetskog kongresa u Njemačkoj donirala Gospodarsko-trgovinska komora Rheinhessena i Gradsko prijevozno poduzeće grada Mainza. Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatske gospodarske komore iz Sektora za Industriju i održivi razvoj prisustvovali su preuzimanju autobusa.

Autobus se u Njemačkoj koristio u svrhu promocije, s ciljem motiviranja učenika da upišu škole tehničkog usmjerenja, a za sličnu namjenu autobus bi koristili i na Fakultetu. Autobus je pogonjen dieselovim motorom te je ideja preinačiti ga i opremiti pogonskim sustavom budućnosti kao što su gorivni članci, odnosno pogon na vodik. Ideja je iskoristiti autobus kao platformu za testiranje i skupljanje novih znanja i iskustava o novim pogonskim tehnologija na principima Living Laba. Kako bi se ostvarili ciljevi energetske tranzicije prelaska na obnovljive izvore, potrebno je steći čitav skup novih znanja te ih zatim proširiti tako da postanu lako dostupna, kao što je to s današnjim stanjem tehnike.

Cilj je osnivanje konzorcija zainteresiranih tvrtki i ustanova te pokretanje projekta rekonstrukcije autobusa na način da se sadašnji pogonski sustav zamijeni novim, a pojedini sklopovi autobusa obnove. Uz novostečeno znanje, u konačnici, rezultat projekta bilo bi stavljanje u funkciju višenamjenskog promotivnog vozila. Kao moguća namjena tzv. FSB-STEM busa ističe se popularizacija znanja i studiranja u STEM područjima znanosti (engl. Science, Technology, Engineering and Mathematics – znanost, tehnologije, inženjerstvo i matematika), također može služiti kao demonstrator budućih pogonskih tehnologija ili kao pokretni laboratorij za višednevna terenska mjerenja emisija iz motora i motornih vozila koja će se provoditi u okviru projekata Fakulteta.

Nakon preuzimanja autobusa, potrebno je upoznati potencijalne dionike s idejom projekta, INA d.d. već je iskazala interes za priključenje projektu, kao i FER, a prijedlog projekta planira se predstaviti Sveučilištu, ZET-u, Gradu Zagrebu i FZOEU. U planu su također kontakti s tvrtkama koje već proizvode gorivne članke, uz podršku Hrvatske gospodarske komore.

"Unatoč entuzijazmu za provedbu ovakvog projekta, potrebna su i određena financijska sredstva. Naime, gorivne članke, koliko nam je poznato, još nitko ne proizvodi u Hrvatskoj, već ih treba nabaviti iz inozemstva, a cijene su još uvijek visoke. Uz gorivne članke, kao međuspremnik električne energije obično se koriste i baterije, stoga će i njih trebati nabaviti, a kako je riječ o velikom vozilu niti njihova cijena nije zanemariva. Osim tih glavnih elementa, tu je o cijeli niz aktivnosti koje zahtijevaju preinake na strojnim sklopovima, demontažu postojećih sustava i zamjenu novima o kojima još ne znamo dovoljno pa će biti potrebno istražiti tržište, proći određene edukacije, istraživanja itd. Također, trebat će riješiti i pitanje punjenja vodikom što je zadatak koji uskoro predstoji Hrvatskoj. S obzirom na interesantno područje vjerujem da ćemo uspjeti pronaći zainteresirane tvrtke odnosno institucije koje će prepoznati zajednički interes te ovaj projekt poduprijeti i pokrenuti ka novom ciklusu korisne namjene", zaključio je Lulić.

               Bus2.jpg   

prof. dr. sc. Zoran Lulić (drugi s lijeva) s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Gospodarsko-trgovinske komore Rheinhessena i Gradskog prijevoznog  poduzeća grada Mainza; Izvor: HGK