Program edukacije gospodarstvenika "Olakšavanje trgovine i transporta 2017."

Plan seminara i radionica iz Programa edukacije gospodarstvenika iz područja carinskih postupaka i procedura te marketinga.

Raspored seminara iz područja carine "Carinske odluke u okviru zakonika Unije"

26.09.2017. - 10,00-14,00 sati, ŽK OSIJEK

29.09.2017. - 10,00-14,00 sati, ŽK VARAŽDIN

03.10.2017. - 10,00-14,00 sati, KOMORA ZAGREB

05.10.2017. - 10,00-14,00 sati, ŽK SLAVONSKI BROD

05.10.2017. - 10,00-14,00 sati, ŽK RIJEKA

11.10.2017. - 10,00-14,00 sati, ŽK PULA

26.10.2017. - 11,00-15,00 sati ŽK SPLIT

Opis seminara

Raspored radionica "Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća"

24.10.2017. - 11,00-15,00 sati, ŽK KOPRIVNICA

14.11.2017. - 11,00-15,00 sati, Ured HGK za područja posebne državne skrbi KNIN

Opis radionice

 

Svi seminari i radionice su besplatni, potrebno je samo se prijaviti kontakt osobama u županijskim komorama a čiji se popis nalazi u privitku. Kod radionica je broj polaznika ograničen na najviše 20 prijava koje idu po vremenskom redoslijedu.

Popis kontak osoba u ŽK za carinske seminare

Popis kontakt osoba u ŽK za radionice iz Marketinga

Kontakti

  • Saša Subotić Viši stručni savjetnik Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr