Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine privremeno se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine

Objavljeno: 19. 02. 2019. , Ažurirano: 11. 06. 2021.

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU stupio je na snagu 31. siječnja 2020. godine te UK od tada više nije članica EU-a i smatra se trećom zemljom. Sporazum se sastoji od dva glavna dokumenta:

Sporazumom je utvrđeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine, tijekom kojega su vođeni pregovori o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, a trgovinski i drugi odnosi između dvije strane su bili nepromijenjeni te se na Ujedinjenu Kraljevinu i dalje primjenjivalo pravo EU-a.

Sporazum o povlačenju i dalje je na snazi. On, među ostalim, štiti prava građana EU-a i državljana Ujedinjene Kraljevine, financijske interese Unije te, što je najvažnije, mir i stabilnost na irskom otoku. Potpuna i pravovremena provedba tog sporazuma ostaje jedan od prioriteta Europske unije.

Nakon intenzivnih pregovora, 24. prosinca 2020. godine Europska komisija je s Ujedinjenom Kraljevinom postigla dogovor o uvjetima njezine buduće suradnje s Europskom unijom.

Taj je dogovor sadržan u dokumentu koji se sastoji od tri glavna dijela: Sporazuma o trgovini i suradnji, Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazumom o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, koji obuhvaćaju sljedeća područja: trgovina robom i uslugama, digitalna trgovina, intelektualno vlasništvo, javna nabava, ulaganja, tržišno natjecanje, državne potpore, porezna transparentnost, zračni i cestovni prijevoz, energetika i održivost, ribarstvo, zaštita podataka te koordinacija sustava socijalne sigurnosti, provedba zakona i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, tematska suradnja i sudjelovanje u programima Unije. Kako bi se poduzećima, potrošačima i građanima pružila maksimalna pravna sigurnost, u posebnom poglavlju o upravljanju objašnjeno je kako će se sporazum provoditi i kontrolirati. 

Ujedinjena Kraljevina je 1. siječnja 2021. godine istupila iz jedinstvenog tržišta i carinske unije, svih politika i međunarodnih sporazuma Europske Unije što predstavlja kraj slobode kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

Sporazum o trgovini i suradnji privremeno se primjenjuje od 01.siječnja 2021. godine.    

Sporazum predviđa, između ostalog, ostvarivanje preferencijalne stope carine prilikom uvoza roba u EU ili UK, ako je roba stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u Sporazumu, čime je omogućena slobodna trgovina, bez kvota i carinskih davanja (za robu koja udovoljava pravilima o podrijetlu).
Novi sporazum ograničit će poremećaje u trgovinskim odnosima u usporedbi sa situacijom koja bi nastupila bez postizanja sporazuma, ali će neizbježno nastupiti promjene s obje strane te je Europska komisija izdala opsežne smjernice o tome kako se najbolje nositi s tim promjenama i objavila upute EU-UK Sporazum o trgovini i suradnji u kojima su dostupne informacije o postignutom dogovoru i promjenama u poslovanju od 1. siječnja 2021. godine.

Od jeseni 2017. godine, Europska komisija priprema gospodarstvenike i druge dionike kako bi se sa što manje poremećaja pripremili za znatne promjene do kojih će doći nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti unutarnje tržište i carinsku uniju. Aktualne obavijesti o stvaranju novog partnerstva EU i UK dostupne su na stranici Europske komisije na kojoj se kontinuirano objavljuje i ažurira čitav niz sektorskih obavijesti o pripravnosti koje bi gospodarski subjekti trebali pratiti u sklopu svojih aktivnosti pripreme na promjene u njihovu poslovanju s poslovnim partnerima iz UK nakon prijelaznog razdoblja.

Europska komisija je za potrebe poduzeća koja posluju s britanskim partnerima objavila upute pod nazivom Brexit kako se pripremiti za kraj prijelaznog razdoblja i kontrolni popis koji predstavlja pregled glavnih područja promjena u poslovanju s UK od 1. siječnja 2021.

Također, britanska Vlada je pokrenula kampanju Keep Business Moving, kako bi se europski gospodarski subjekti pravovremno pripremili na promjene u poslovanju na britanskom tržištu te kako bi mogli nastaviti poslovanje s britanskim partnerima sa što manje poremećaja nakon što UK napusti jedinstveno tržište. Detaljne informacije o novim pravilima uvoza u Ujedinjenu Kraljevinu dostupne su na poveznici.

Prema Sporazumu o trgovini i suradnji, nova pravila kontrole uvoza prehrambenih proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu iz zemalja EU članica planirala su se uvoditi u fazama od siječnja do srpnja 2021. godine, a 1. travnja planirano je stupanje na snagu promjena u uvozu proizvoda životinjskog podrijetla. Uslijed poremećaja uzrokovanih COVID-19-om, utvrđeni su novi rokovi kako bi se tvrtke mogle pripremiti za nove uvjete uvoza živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te će se postupno uvođenje novih mjera odvijati u fazama od 1. listopada 2021. godine do ožujka 2022. godine. Objava je dostupna na poveznici, a detaljnije smjernice na poveznici.

U okviru pripreme europskih gospodarstvenika na nove uvjete poslovanja s Ujedinjenom Kraljevinom, nizozemska Vlada je pokrenula portal Get ready for Brexit, na kojem su dostupne informacije o novim carinskim formalnostima koje će pratiti protok robe u nizozemskim lukama i detaljne upute o obvezi prethodne digitalne najave carinskih dokumenata temeljem koje će roba moći biti primljena u luke.
U prilogu obavijesti su dostupne informacije o digitalnom lučkom sustavu Portbase koji će osigurati nesmetan protok prometa i robe kroz pet nizozemskih trajektnih terminala te letak namijenjen prijevoznicima i vozačima kamiona.

Belgijska Vlada, u cilju blagovremene pripreme za nove procedure, kontrole i neometan protok robe iz i prema UK preko belgijskih luka, sve relevantne informacije objavljuje i pruža potporu gospodarstvenicima putem web stranica nadležnih institucija po pojedinim pitanjima, koje su dostupne u letku priloženom u pratećim dokumentima.

Dodatno, osnovne informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizičke i pravne osobe mogu očekivati u budućim odnosima EU i UK dostupne su na sljedećim mrežnim stranicama: