Pozivaju se potencijalni izlagači na prijavu za izlaganje na zajedničkom izlagačkom prostoru

Hrvatska gospodarska komora prikuplja prijave za sudjelovanje na zajedničkom izlaganju hrvatskih tvrtki na Međunarodnom sajmu industrijske automatizacije, energetike, podugovaranja i mikrotehnologije koji se održava od 1. do 5. travnja 2019. u Hannoveru, u Njemačkoj.

Na Sajmu se održava i niz popratnih manifestacija, događaja, predavanja te promocija, ali i izlaganja o budućim smjernicama razvoja elektroindustrije i metaloprerađivačke industrije u organizaciji krovnih europskih institucija. Osim proizvodnih tvrtki, izlagači na Sajmu su i krovne europske i regionalne agencije, strukovna udruženja te vodeća sveučilišta i razvojno-istraživački instituti. Više o Sajmu na http://www.hannovermesse.de/home.

Zainteresirani mogu svoju prijavu podnijeti do 12. listopada 2018. godine na obrascu u pratećim dokumentima.