Vrijeme održavanja: 30.08.2018.

Objavljeno: 21. 08. 2018. , Ažurirano: 03. 09. 2018.

Županijska komora Sisak u suradnji s IPS-om Konzalting d. o. o. iz Siska organizirala je predstavljanje natječaja Programa ruralnog razvoja RH - tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, u četvrtak, 30. kolovoza u ŽK Sisak.

Cilj ove besplatne radionice bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s mogućnostima prijave na spomenuti natječaj. Ana-Marija Špicnagel Ćurko, voditeljica projekata u tvrtki IPS Konzalting d. o. o., istaknula je kako je natječaj usmjeren na podršku malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju te uključenju članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu.

„Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100 posto“, naglasila je Špicnagel Ćurko.

Anamarija Špicnagel Ćurko_3008.JPG
Ana-Marija Špicnagel Ćurko, voditeljica projekata u IPS-u Konzalting d. o. o.

Aktivnosti prihvatljive za potporu su kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda; stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU te operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektroničkom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektroničkog popunjavanja, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu u AGRONET-u predaju se od 30. kolovoza u 12 sati do 13. prosinca ove godine do 12 sati.

Više informacija vezano uz natječaj nalazi se na poveznici.