Objavljeno: 18. 03. 2020. , Ažurirano: 18. 03. 2020.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je sastanak čelnika HUP-a, HOK-a, Hrvatskih izvoznika i HGK na kojem je zaključeno da zaposlenicima i obrtnicima koji su privremeno zatvoreni zbog koronavirusa treba što prije, u skladu s mjerom Vlade broj 18., pomoći davanjem minimalnih plaća kako bi se izbjegla otpuštanja i bankrot. Također se traži da ih se oslobodi obveze plaćanja doprinosa na te minimalne plaće za trajanja krize.

Zaključci sastanka su:

  • Pozdravlja se i pohvaljuje prvi skup mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere predstavljaju pozitivan pomak u pomoći privatnom sektoru i zaštiti povezanih radnih mjesta, te daju kvalitetnu podlogu za daljnje mjere koje će se donositi u narednom razdoblju
  • Kao prioritet naglašavamo potrebu provođenja mjere isplate minimalne plaće za sve zaposlene i obrtnike kojima je prekinuto poslovanje odlukom kriznog stožera zbog koronavirusa. Primjena ove mjere mora biti žurna i jasno komunicirana prema svim pogođenima ovom odlukom kako ne bi dolazilo do nepotrebnog otpuštanja zaposlenika
  • Prethodna mjera mora obuhvaćati i oslobađanje plaćanja svih doprinosa vezanih uz navedenu minimalnu plaću
  • Snažno predlažemo definiranje jasnih kriterija za utvrđivanje dodatnih mjera pomoći za one poduzetnike koji nisu prekinuli poslovanje, ali im je ono u značajnoj mjeri narušeno ili ugroženo epidemijom koronavirusa, a u vidu subvencioniranja dijela plaće zaposlenih radi očuvanja radnih mjesta

Na sastanku je prisustvovao i državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdenko Lucić.  

Najavljeno je da koordinacijski sastanci ovih institucija održavati minimalno jednom tjedno kako bi se iskristalizirali zajednički stavovi prema potrebama gospodarstva tokom trenutne krize.