Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 10. srpnja 2001. Odluku o osnivanju Udruženja marketinga. Na plenarnoj sjednici Udruženja marketinga HGK, održanoj 27. veljače 2017. jednoglasno su izabrani: predsjednik, zamjenik, dopredsjednici i članovi Vijeća Udruženja, kao i poslovni tajnik Udruženja,  a temeljem prijedloga članica Udruženja na mandatno razdoblje od 2017. do 2020. godine. Članice Udruženja su članice Hrvatske gospodarske komore koje se primarno bave djelatnošću iz odjeljka M-73.1 - Promidžba (reklama i propaganda) Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.).

Udruženje marketinga uključuje članice HGK iz:

PODRUČJA M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

odjeljka   73.1     Promidžba (reklama i propaganda)

Cilj rada Vijeća udruženja marketinga HGK je okupiti značajnu tržišnu snagu iz ove grane gospodarstva.

Svrha rada Vijeća udruženja marketinga je detektirati probleme na tržištu te predložiti mjere za promicanje i unapređivanje zajedničkih interesa članica uz institucionalnu podršku prema nadležnim tijelima. Zajedničkom suradnjom imamo priliku postići potrebne pomake u kvaliteti komuniciranja, kao i poštivanju postojećih pravila tržišnog komuniciranja, kako bismo unaprijedili vjerodostojnost i poboljšali ugled tržišnih komunikacija.

Rad Udruženja odvija se kroz Vijeće Udruženja kojeg čine najznačajniji predstavnici trgovačkih društava iz djelatnosti tržišnog komuniciranja. Vijeće se sastaje prema potrebama u rješavanju tekućih problema.

Predsjednik Udruženja marketinga: Božidar Abramović, OMNICOM MEDIA GRUPA d.o.o.

Poslovni tajnik Udruženja marketinga: Martina Sokač Saraga