Objavljeno: 27. 04. 2020. , Ažurirano: 27. 04. 2020.

Preporuka za trening sportaša i sportašica I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

Na koga se odnosi
Održavanje treninga dopušta se sportašima i sportašicama I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima koji imaju izdano rješenje o kategorizaciji koju prema članku 6. Zakona o sportu izdaju Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.
Treninzi se dopuštaju i sportskim ekipama u muškoj i ženskoj seniorskoj konkurenciji koji nastupaju u najvišem stupnju natjecanja.

Uvjeti koje treba zadovoljiti
Organizacija treninga moguća je isključivo na sportskim objektima koji mogu udovoljiti takvim tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizička udaljenost od pet metara među svim sportašima, odnosno da postoji prostor od 20 četvornih metara po sportašu, a trening istovremeno smije biti organiziran za najviše pet osoba uključujući jednog trenera i s minimalnim brojem tehničkog osoblja koji rade na pojedinom objektu na koje se također odnose sve mjere prije, tijekom i nakon treninga.
Na sportskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim uputama tijekom trajanja mjera, za što su nadležni gradski sportski savezi ili zajednice odnosno županijski stožer civilne zaštite.

Evidencija
Za svaki trening uspostavit će se sustav vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, sportašu, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje treninga te lokaciji treniranja) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve sportove.

PREPORUKE ZA POSTUPANJE U VEZI S TRENINZIMA:

 • Treninzi smiju biti održani samo prema rasporedu i s točno onim sportašima i trenerima te uz prisutnost potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.
 • Ako netko ima povišenu tjelesnu temperaturu, ne smije dolaziti na treninge, a posumnja li se ili utvrdi li se tijekom treninga da netko ima povišenu tjelesnu temperaturu ili bilo kakve simptome respiratorne bolesti, trening se prekida te se oboljeli upućuje obiteljskom liječniku na daljnju obradu.
 • U slučaju potrebe za prisutnošću zdravstvenog djelatnika na treningu, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku, kombiniranu s vizirom i jednokratne rukavice.
 • Igračima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno, osobnim vozilima, u opremi za trening uz izbjegavanje korištenja prostorija svlačionice.
 • Tijekom treninga se preporučuje da drže razmak od pet metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu.
 • Gdje god je moguće, treninzi se trebaju održavati na otvorenom terenu.
 • Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za trening, sve se mora po završetku treninga dezinficirati.
 • Za treninge u kontaktnim sportovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera i sportaša, preporučuje se da uvijek isti trener i isti sportaš odrade trening.
 • Svakom se igraču preporučuje da ima svoju označenu plastičnu bocu s tekućinom i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj s imenom sportaša. Plastične boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.
 • Nakon treninga igrači i treneri odlaze izravno kući, bez tuširanja i bez ulaska u svlačionicu, poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan.
 • Nakon svakog treninga zatvorene sportske objekte (sve dijelove sportskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor…) potrebno je dezinficirati prema naputcima HZJZ-a