Objavljeno: 22. 01. 2020. , Ažurirano: 05. 02. 2020.

Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2017. godini nastavilo je bilježiti rast ukupnih prihoda te su oni u 2017. godini bili čak 37,3 posto veći u odnosu na 2016. godinu. U istom razdoblju zabilježen je i rast ukupnih rashoda od 39,2 posto. Broj zaposlenih u tvrtkama povećan je sa 16.740 na 17.712, odnosno povećan je za 5,8 posto.
Najvažnije su djelatnosti prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2017. godini opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, trgovina na veliko i na malo, prerađivačka industrija, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo te građevinarstvo. Sve nabrojene djelatnosti osim prerađivačke i građevinarstva bilježe rast ukupnih prihoda u odnosu na 2016. godinu.

Publikaciju Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2017. (pdf, 637 kB) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.