Objavljeno: 18. 08. 2017. , Ažurirano: 18. 08. 2017.


Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016.  nastao je kao rezultat analize financijskih podataka koje su tvrtke Vukovarskosrijemske županije, a u skladu s važećim propisima, predale FINI, te su navedeni izvještaji osnovni izvor podataka (Godišnji financijski izvještaj – GFI) u istom. Analizirani podaci se pretežito (izuzev gdje je to posebno naznačeno drugačije) odnose na poslovanje tvrtki (j.d.o.o., d.o.o., d.d., j.t.d., k.d. i ustanova). Broj poslovnih subjekata koji su predali svoje godišnje financijsko izvješće za 2016. godini iznosio je 1.755.