Objavljeno: 04. 10. 2015. , Ažurirano: 18. 08. 2017.

Pregled gospodarstva VSŽ 2014. nastao je kao rezultat analize financijskih podataka koje su tvrtke Vukovarsko-srijemske županije, u skladu s važećim propisima, predale Fini te su navedeni izvještaji osnovni izvor podataka (Godišnji financijski izvještaj – GFI). Podatci se uglavnom (osim kada je posebno naznačeno) odnosne na poslovanje tvrtki (j. d. o. o., d. o. o., d. d., j. t. d., k. d.) i ustanova. Broj poslovnih subjekata koji su predali svoje godišnje financijsko izvješće u 2014. godini porastao je u odnosu na 2013. godinu s 1.511 na 1.587 subjekta.