Predstavništvo HGK u Republici Srbiji

  • Adresa:
  • Topličin venac 19-21
  • 11000 Beograd
  • E-mail: hgkbeograd@hgk.hr

  • Telefon: +381 11 2028 036
  • Direktor Predstavništva: Pero Mijakić
  • Pomoćnik direktora: Marija Radulović