Vrijeme održavanja: 28.05.2019. - 01.06.2019.

Objavljeno: 19. 03. 2019. , Ažurirano: 19. 03. 2019.

Kineski međunarodni sajam usluga (CIFTIS) održavat će se od 28. svibnja do 1. lipnja ove godine u Pekingu.

Globalizacija je utjecala na stvaranje uslužnoga gospodarstva, pri čemu inovacija usluga ima ključnu ulogu u stvaranju dodane vrijednosti. Unaprjeđenje usluga predstavlja osnovu kontinuiranog rasta gospodarstva svake države, a sajam CIFTIS dobru platformu za predstavljanje različitih usluga iz država cijelog svijeta.

Domaćin sajma je Ministarstvo trgovine NR Kine, zajedno s Vladom okruga Pekinga, a WTO (The World Trade Organization), UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) i OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development ) jesu organizacije koje kontinuirano podupiru održavanje sajma. CIFTIS pokriva svih 12 sektora usluga koje inače definira WTO.

Dodatne informacije o sajmu i registracija dostupni su na stranicama sajma http://en.ciftis.org/