Vrijeme održavanja: 10.03.2016.

Objavljeno: 10. 03. 2016. , Ažurirano: 14. 12. 2016.

Dana 10. ožujka 2016. u organizaciji Stalnog predstavništva Velike Britanije pri EU i Stalnog predstavništva Nizozemske pri EU, a u suradnji sa stalnim predstavništvima zemalja članica EU, trgovinskim promocijskim organizacijama i gospodarskim komorama održan je sektorski seminar o razvoju privatnog sektora u programima vanjske pomoći EU.

Na seminaru je sudjelovala konzultantska tvrtka Jeličić d. o. o. Zagreb koju su predstavljale Ana Jeličić i Dragana Krznarić. U jutarnjem programu seminara predstavljeni su dostupni programi vanjske pomoći EU, novi vodič za provođenje projekata PRAG 2016 te mogućnosti financiranja koje su prezentirali i predstavnici Europske komisije i Europske investicijske banke.

Na seminaru je sudjelovalo ukupno 86 tvrtki iz 17 zemalja EU.

Sektorski seminari organiziraju se 2-3 puta godišnje.