O Predstavništvu HGK u Bruxellesu


Osnutak Predstavništva HGK u Bruxellesu 2000. godine bio je potaknut potrebom za pružanje potpore hrvatskome gospodarstvu u pripremama za članstvo u EU te u prilagodbi poslovanja prema zakonodavstvu jedinstvenoga europskog tržišta. Kako je izvoz naših proizvoda u zemlje EU veći od 60 %, prisutnost u Bruxellesu od iznimne je važnosti.

Po pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, naglasak aktivnosti Predstavništva premjestio se na lobiranje za interese gospodarstva kod relevantnih institucija EU i krovnih sektorskih organizacija. Tako predstavništvo pravodobno i pravovaljano informira gospodarstvenike o politikama, EU, mjerama i propisima te o objavljenim savjetovanjima Europske komisije.

Aktivnosti Predstavništva uključuju sljedeće:

  • zastupanje interesa poslovnog sektora u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – ESGO-u koji je imenovao devet članova iz organizacija koje predstavljaju hrvatski poslovni sektor, sindikate i ostale interese
  • organizaciju studijskih posjeta gospodarstvenika Bruxellesu
  • predstavljanje hrvatskih gospodarstvenika i znanstvenih potencijala
  • organizacija sektorskih seminara na kojima sudjeluju predstavnici privatnog sektora te na kojima se mogu dobiti informacije o EK, EIB i drugim dionicima o mogućnostima sudjelovanja u programima pomoći
  • koordinacija rada Hrvatske poslovne mreže sa zajedničkim djelovanjem svih subjekata koji predstavljaju hrvatske interese sa sjedištem u Bruxellesu
  • jačanje bilateralne gospodarske suradnje s Belgijom i Nizozemskom, uključujući i savjetovanje poduzetnika o bilateralnim upitima za poslovanje i administrativne procese na belgijskom tržištu
  • organizacija predstavljanja gospodarskih potencijala pojedinih županija u suradnji sa županijskim komorama i njihovim partnerskim institucijama

Predstavništvo aktivno sudjeluje u radu brojnih europskih udruženja sa sjedištem u Bruxellesu, u kojima je HGK član, od kojih svakako treba istaknuti Udruženje europskih gospodarskih komora – Eurochambres s 45 članica i mrežom od 1.700 lokalnih i regionalnih komora, zastupajući interese više od 20 milijuna tvrtki u Europi. Male države poput Hrvatske imaju posebnu korist od toga s obzirom na to da nemaju svoja gospodarska predstavništva na, primjerice, azijskim tržištima, a Eurochambres djeluje kao partner Europskoj komisiju u upravljanju centrima poput Europskoga poslovnog i tehnološkog centra u Indiji zatim Centra za male i srednje tvrtke u Kini, Europsko-azijskoga poslovnog centra na Tajlandu, kontaktne točke EU-Azija, Poslovna mreža EU-Indonezija te EuroChamber u Mianmaru i sl.

Predstavništvo HGK u Bruxellesu povezuje i daje potporu relevantnim strukovnim udruženjima pri HGK koje su članice europskih udruženja sa sjedištem u Bruxellesu: Europsko udruženje trgovine – EuroCommerce, Udrugu proizvođača brodske opreme – EMEC, Udrugu proizvođača plastike-PLASTICS EUROPE, Europsko vijeće kemijske industrije CEFIC, Udruženje europskih proizvođača akvakulture - FEAP, Europsko udruženje tekstila i odjeće – EURATEX, Europsko udruženje pivara - The Brewers of Europe – BOE, Europsko krovno inženjersko udruženje za strojogradnju, metaloprerađivačku i elektro industriju ORGALIME, Europsko udruženje elektro industrije EURELETRIC, Europsko udruženje za biomasu – AEIBIOM, Udruženje ribarskih asocijacija na Mediteranu - MEDISAMAK, Europsko udruženje za transfer tehnologija, inovacija i poslovnih informacija -T.I.I., Svjetsko udruženje za energiju vjetra WWEA,  Europsko udruženje brodograđevne industrije SEA EUROPE, Europsko udruženje mirovinskih fondova – EFRP, Europsko udruženje putničkih agencija – ECTAA Europsko udruženje toplica- ESPA i Mreža europskih regija za održiv i konkurentan turizam – NECSTouR.

Na temelju Okvirnog sporazuma o suradnji između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i HGK, Predstavništvo HGK u Bruxellesu član je neformalnog udruženja IGLO koje okuplja predstavnike organizacija koje se bave istraživanjem i razvojem iz 24 zemlje i 26 organizacija.