Predstavništvo HGK u Bruxellesu

Telefon: +32 2 234 3921
Telefon: +385 1 303 14 17
Direktorica: Dragica Martinović 

Telefon: +32 2 234 3923
Telefon: +385 1 303 14 18
Savjetnica: Lahorka Ropac