Vrijeme održavanja: 25.06.2020.

Objavljeno: 24. 06. 2020. , Ažurirano: 24. 06. 2020.

Ministarstvo poljoprivrede predstavit će Nacrt strategije hrvatske poljoprivrede i akvakulture nakon 2020. godine u četvrtak, 25. lipnja, u 11 sati u ŽK Bjelovar, na adresi  Petra Preradovića 4/I.

U suradnji sa stručnjacima Svjetske banke, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Nacrt strategije poljoprivrede radi preobrazbe hrvatske poljoprivrede u snažan i održiv sektor, koji će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti ravnopravan položaj na europskom tržištu i usklađenost s reformiranom Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije nakon 2020. godine. Izrađen je i Nacrt strategije razvoja akvakulture radi unaprjeđenja gospodarski i tržišno održivog sektora akvakulture.

Sudjelovanje možete prijaviti na e-mail protokol@mps.hr.