Vrijeme održavanja: 14.06.2019.

Panel-rasprava o Nacrtu prijedloga nove energetske strategije i o održivom financiranju

Objavljeno: 07. 06. 2019. , Ažurirano: 12. 06. 2019.

U petak, 14. lipnja, u 10 sati i 30 minuta, u vijećnici Hrvatske gospodarske komore, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu, održat će se konferencija Nova energetska strategija i održivo financiranje.

Od 20. svibnja Nacrt prijedloga strategije nalazi se na javnom savjetovanju dostupnom ovdje. Rasprava se zatvara 20. lipnja. Zaključci s panel-rasprave poslužit će za izradu mišljenja članica Hrvatske gospodarske komore, koje će se uputiti na savjetovanje.

Cilj je Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, osigurati pristupačnu, sigurnu i kvalitetnu opskrbu niskougljičnom energijom bez dodatnog opterećenja državnog proračuna u sklopu državnih potpora i poticaja. Strategija predstavlja širok spektar inicijativa energetske politike kojima će se ojačati sigurnost opskrbe energijom, postupno smanjiti gubitci energije i povećavati energetska učinkovitost, smanjivati ovisnost o fosilnim gorivima, povećati domaća proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije.

Uključivanje članica HGK u proces značajno je jer će predložena Strategija dati smjernice energetske politike u predstojećem desetljeću te projekcije za razdoblje do 2050. godine, a putem savjetovanja i mišljenja predstavnici gospodarstva u mogućnosti su artikulirati svoje zahtjeve za promatrano razdoblje.

Nacrt prijedloga predstavit će članovi Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske te predstavnik Energetskog instituta „Hrvoje Požar“, predlagatelja Nacrta.

U panelu Održivo financiranje potaknut će se strukturirana rasprava o financiranju održivog rasta. Kako bi se ispunili ciljevi Pariškog sporazuma te provela tranzicija u klimatski neutralno gospodarstvo, potrebno je povećanje ulaganja u održivi rast, pri čemu je važna suradnja na svim razinama i jačanje uloge privatnog sektora. Panel će moderirati Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteu Hrvatska.

Hrvatska gospodarska komora vlastitim aktivnostima promiče razvoj društva temeljen na održivosti, s naglaskom na niskougljični razvoj te uz poštovanje principa kružnoga gospodarstva. U sektoru energetike i drugim sektorima koji svoj razvoj temelje na niskougljičnim tehnologijama, uz Strategiju energetskog razvoja, pripremaju se i drugi strateški, planski i programski dokumenti čije se javno predstavljanje i donošenje očekuje uskoro. Mišljenja smo kako je stručna rasprava o modelima financiranja aktivnosti predviđenih tim dokumentima iznimno važna. Tijekom panela o održivom financiranju željeli bismo skrenuti pažnju upravo na potrebu osiguravanja značajnih privatnih i javnih sredstava kojima će se u skoroj budućnosti financirati predviđene aktivnosti.

U panel-raspravi o održivom financiranju sudjeluju predstavnici financijskih institucija i Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske.

Preliminarni program konferencije nalazi se ovdje.

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje na događanju mogu prijaviti na internetskom obrascu u nastavku.

Program

Vrijeme Aktivnost
10:00 - 10:30 Prijava sudionika
10:30 - 10:45 Uvodni govor (dr. sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik, Hrvatska gospodarska komora; Domagoj Validžić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
10:45 - 11:00 Predstavljanje Nacrta prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (Barbara Dorić, zamjenica predsjednika Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske i operativna voditeljica izrade Nacrta prijedloga Strategije)
11:00 - 12:15 PANEL-RASPRAVA: NOVA ENERGETSKA STRATEGIJA (Moderator: mr. sc. Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK; Sudionici: • Domagoj Validžić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - član Povjerenstva • dr. sc. Barbara Dorić, direktorica, LNG Hrvatska - zamjenica predsjednika Povjerenstva • dr. sc. Gordana Sekulić, rukovoditeljica Službe razvoja i planiranja, JANAF - članica Povjerenstva • doc. dr. sc. Darko Pavlović, savjetnik predsjednika Uprave, Plinacro - član Povjerenstva • dr. sc. Ivan Andročec, Sektor za strategiju i razvoj, HEP - član Povjerenstva • Predstavnik EIHP-a (izrađivač analize i podloge za Strategiju)
12:15 - 13:00 PANEL-RASPRAVA: ODRŽIVO FINANCIRANJE (Moderator: Vedrana Jelušić Kašić, partnerica, Deloitte Hrvatska Sudionici: • Gordan Kuvek, direktor Sektora kreditiranja HBOR-a • dr.sc. Julije Domac, ravnatelj, REGEA • Mario Mihetec, voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
13:00 - 13:15 Zaključci konferencije
13:15 - 14:00 Druženje uz osvježenje (Poslovni klub)