Županijska komora Pula organizira predavanje Norma ISO 45001:2018 - sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, koje će se održati u petak, 14. prosinca, u ŽK Pula u 9 sati.

Riječ je o normi koja je objavljena 12. ožujka 2018. Od datuma objave nove norme počinje teći trogodišnji tranzicijski period unutar kojeg organizacije koje imaju certificirani sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu moraju napraviti tranziciju na novu normu ISO 45001:2018 (umjesto norme OHSAS 18001:2007).

Predavanje će održati Anita Majstrović Dukić.

Interes za sudjelovanje potvrđuje se ispunjavanjem online prijavnice. Prijave će se zaprimati do 12. prosinca ili do popunjenja kapaciteta dvorane.