Vrijeme održavanja: 15.02.2018.

Objavljeno: 07. 02. 2018. , Ažurirano: 21. 02. 2018.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Rijeka 15. veljače održano je predavanje Obveze trgovačkih društava u domeni zaštite osobnih podataka s naglaskom na industriji, komunalnom gospodarstvu, graditeljstvu i energetici. HGK – ŽK Rijeka predavanje je organizirala u suradnji sa tvrtkom ESC Eurocomputer systems d. o. o. iz Zagreba kako bi se tvrtkama pružila potpora u procesu usklađivanja sa zahtjevima Uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Dana Protection Regulation), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Uredbu su usvojile Europska komisija i Europski parlament 27. travnja 2016. godine, a u cijelosti se i neposredno primjenjuje u svim zemljama članicama Europske unije. Obveznici njene primjene su gotovo svi subjekti koji obrađuju osobne podatke građana EU.

ZK Rijeka sudionici 2.jpg

HGK; Izvor: HGK

Što se tiče reforme zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji, tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta u obliku Uredbe koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Ovom Uredbom modernizira se i unapređuje područje zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji. Ciljevi Uredbe su: pojednostavljenje zaštite podataka i privatnosti pojedinaca unutar EU, povećanje prava i omogućavanje pojedincima kontrole nad osobnim podacima te prilagođavanje zaštite podataka novim tehnološkim dostignućima. Uredbom se posebna pažnja pridaje tzv. osjetljivim osobnim podacima koji zahtijevaju posebne mjere kao što su genski podaci, biometrijski podaci te potkategorije osobnih podataka primjerice rasno ili etničko podrijetlo, političko, religiozno ili filozofsko uvjerenje, članstvo u sindikatima i podaci o spolu. Sukladnost odredbama Uredbe je obvezna i u svakom trenutku treba biti dokaziva. Nezadovoljstvo korisnika, neovlašteni pristup i zlouporaba podataka, mogućnost sigurnosnog proboja, raskid ugovora i novčana kazna samo su neki od rizika neusklađenosti poslovanja s Uredbom.

Sudionici predavanju bili su predstavnici šezdesetak tvrtki Primorsko-goranske županije iz sektora industrije, komunalnog gospodarstva i graditeljstva.