• Besplatni info-telefon:0800 1852
  • Telefon:+385 1 456-1555

Prednosti registracije u sustav HGK

Prijava na web Hrvatske gospodarske komore omogućava vam da odaberete i čitate sadržaje samo iz područja koja vas zanimaju. Područja vašeg interesa možete promijeniti ili proširiti kad god to poželite.

HGK se obvezuje da podatke koje ostavite pri registraciji neće dijeliti niti prodavati te da će ih čuvati u skladu s najboljim praksama i koristiti samo za poboljšanje komunikacije sa svojim članicama i u njihovu korist.

HGK će vam slati informacije elektroničkom poštom samo ako vi to zatražite.

Pravne informacije

Poštovani poduzetnici,

Hrvatska gospodarska komora sa ciljem potpore što bržem i uspiješnijem razumijevanju gospodarskog zakonodavstva te pozitivnih pravnih pravila u okviru kojih djelujete nudi svojim članicama pravnu pomoć u vidu besplatnih pravnih informacija.

Naime, kao samostalna stručnoposlovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica, Hrvatska gospodarska komora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, surađuje sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, organima državne uprave i lokalne samouprave, Hrvatskom obrtničkom komorom, udrugama poslodavaca, sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Hrvatske.

Polazeći od nepobitne činjenice važnosti zakonodavnog okvira u gospodarskoj aktivnosti Republike Hrvatske, Komora poziva svoje članove da kroz rad u strukovnim udruženjima izravno i neposredno utječu na uspostavljanje što kvalitetnijih uvjeta poslovanja i poduzetničke radne kulture kao neophodne podloge za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.

Hrvatska gospodarska komora svojim članicama besplatno pruža pravne informacije koje sadrže opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja gospodarstva, odnosno gospodarske djelatnosti te istovremeno pravodobno daje nedvosmislenu uputu o tijelu državne uprave zaduženom za neposrednu provedbu zakona, donošenje propisa za njihovu provedbu, obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora te druge upravne i stručne poslove (ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama).

Važno je za istaći kako Hrvatska gospodarska komora nije nadležno tijelo koje bi imalo za pravo i dužnost eksplicitno tumačiti odredbe određenog pravnog propisa (zakonskih i podzakonskih akata), također iznimno je bitno naglasiti da stručne službe Komore i njeni službenici ne mogu i ne smiju ulaziti u meritum pojedinih pravnih stvari, jer bi takvo ponašanje prelazilo okvir nadležnosti Komore kao javno pravne ustanove koja promiće zajedničke interese članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, te bi kao takvo imalo obilježja pružanja pravne pomoći za koje su sukladno Zakonu o odvjetništvu ovlašteni jedino odvjetnici.

Želimo podsjetiti da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori rade i djeluju Sud časti, Stalno arbitražno sudište i Centar za mirenje. Njihova zadaća je spriječiti nepošteno, štetno, nemoralno, neprihvatljivo i drugo ponašanje gospodarskih subjekata koje je protivno dobrim poslovnim običajima, te istovremeno pružiti domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova, a sve pod predsjedanjem osoba/arbitara od njihovog obostranog povjerenja.

Koristimo priliku i pozivamo članice da u slučaju spora u poslovanju iskažu spremnost s drugom strankom razmotriti mogućnost mirenja pri Centru za mirenje HGK, a u svrhu poslovnijeg, učinkovitijeg i jeftinijeg rješenja spora.

Hrvatska gospodarska komora želi biti kvalitetan i koristan partner na Vašem poslovnom putu, stoga se radujemo budućoj suradnji na dobrobit svake naše članice i u interesu boljitka cijelokupnog hrvatskog gospodarstva!

Obrazac za postavljanje upita za pravne informacije