Vrijeme održavanja: 03.07.2016.

Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 23. 08. 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_40_1052.html