Objavljeno: 05. 05. 2021. , Ažurirano: 05. 05. 2021.


"Incoterms® 2020 pravila prepoznata su kao globalni standard za tumačenje najčešćih pojmova u vanjskoj trgovini. Koriste se u milijunima prekograničnih transakcija koje se svakodnevno provode u cijelom svijetu, a ispravno razumijevanje što znače ovi standardi olakšava pregovore između prodavača i kupaca širom svijeta i smanjuje transakcijske troškove", poručila je predavačica webinara "Incoterms® 2020 Pravila: Praktični pristup", Valle García de Novales, članica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-ja i predsjednica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-ja Španjolska, a riječ je o odvjetnici specijaliziranoj za trgovačko pravo s više od 30 godina korporativnog iskustva u prekograničnim transakcijama.

Webinar je organizirala Međunarodna trgovačka komora (ICC) Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora za sve one koji se bave međunarodnom trgovinom, s obzirom na to da je Međunarodna trgovačka komora (ICC) u rujnu 2019. godine objavio nova Incoterms® 2020 pravila koja su pristupačnija i lakša za upotrebu, a cilj im je trgovcima diljem svijeta pružiti sigurnost i jasnoću u poslovanju.

Sudionici su tako imali priliku čuti savjete kako ispravno koristiti Incoterms® pravila u domaćim i prekograničnim transakcijama. Koje su glavne uloge i odgovornosti prodavatelja i kupca, isporuka, rizik i odnos između Incoterms® pravila i ugovora koji prate tipičan ugovor o kupoprodaji za uvoz/izvoz (tj. ugovori o prijevozu i osiguranju te dokumentarni akreditivi), a praktičnim pristupom naučili su i da postoje neka pravila koja treba izbjegavati te da će odabir pravog pravila ovisiti o njihovom položaju prodavača ili kupca, prijevoznom sredstvu pa čak i o tome kako se roba pakira i o vrsti robe.

Prema istraživanjima ICC-ja, gotovo 80 posto prekograničnih transakcija provodi se primjenom FOB ili CIF Incoterms® pravila, bez obzira na prijevozno sredstvo.

"Mnogi prodavači i dalje pogrešno misle da je prodaja prema pravilu Ex-Works dobra ideja i ne razmišljaju o problemima koji proizlaze iz prodaje pod uvjetima carine zemlje s kojom posluju. Pogrešno korištenje Incoterms® 2020 pravila tako može dovesti do dodatnih troškova koje snosi prodavač ili kupac, što smanjuje komercijalnu maržu predviđenu za određenu transakciju", pojasnila je García de Novales.

 

Izvor: Pixabay