Objavljeno: 07. 02. 2017. , Ažurirano: 22. 02. 2017.


Sektor za turizam Hrvatske gospodarske komore i Turistička zajednica grada Zagreba zajednički organiziraju stručnu radionicu o marketingu i prodaji u zdravstvenom turizmu, koja će se održati u srijedu, 22. veljače, u Zagrebu, u Hotelu Westin, od 10 do 14 sati.

Ovo je prva u nizu edukativnih radionica čiji je cilj pripremiti poslovne subjekte za što kvalitetniji nastup na inozemnim tržištima i postizanje što boljih učinaka marketinških i prodajnih napora u zdravstvenom turizmu.

Predavači će biti predstavnici najveće svjetske udruge profesionalaca zdravstvenog turizma - Medical Tourism Association (MTA) sa sjedištem u SAD-u, a radionicu će voditi Renée-Marie Stephano, predsjednica MTA-a. Radionica će se održati na engleskom jeziku.

Ciljani sudionici jesu predstavnici wellness hotela, lječilišta, specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju, toplica i termi, medicinskih i dentalnih tvrtki, ustanova i poliklinika, turističkih agencija, posrednika i facilitatora, ali i drugih zainteresiranih subjekata koji žele osnažiti marketinške i prodajne aktivnosti u zdravstvenom turizmu.

Predviđena je kotizacija od 500 kuna koja se plaća na račun HGK prema uputama koje slijede nakon inicijalne prijave, a prijava se smatra potvrđenom po primitku elektroničke potvrde od HGK.

Kotizacije su oslobođeni poslovni subjekti registrirani kao redovne ili dobrovoljne članice Zajednice zdravstvenog turizma HGK te poslovni subjekti registrirani na području Grada Zagreba.

Molimo prijavite se putem online prijave.