Vrijeme održavanja: 29.11.2019.

Objavljeno: 31. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 11. 2019.

Pozivamo članove Udruženja vinarstva HGK na Izbornu sjednicu  koja će se održati 29. studenoga, petak, u Vijećnici HGK, na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb, u 11 sati. Prijava sudionika izborne sjednice Udruženja vinarstva započet će u 10 sati, u prostoriji uz recepciju HGK.

Za izbornu sjednicu predviđen je sljedeći Dnevni red:

1. Uvod u izbornu sjednicu

  • uvodno obraćanje profesora Dragana Kovačevića, potpredsjednika HGK, i Gianfranca Kozlovića, dosadašnjeg predsjednika Udruženja vinarstva

2. Realizacija Plana rada u 2018. i 2019. godini

  • izvještaj podnosi poslovni tajnik Udruženja vinarstva

3. Plan rada Udruženja vinarstva u 2020. godini

  • plan predstavlja poslovni tajnik Udruženja vinarstva

4. Novi Poslovnik o radu Udruženja vinarstva

  • prijedlog predstavlja stručna služba HGK

5. Izbor tijela Udruženja vinarstva

  • glasanje i predstavljanje rezultata

6. Obraćanje novog predsjednika Udruženja vinarstva

7. Razno.

Sjednicu će voditi dosadašnji predsjednik Udruženja Gianfranco Kozlović, a pripreme će obaviti stručna služba HGK – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo. U nastavku ovog poziva dajemo Upute za izbornu sjednicu.

Upute za izbornu sjednicu

S obzirom na promjene koje su predviđene Nacrtom Poslovnika o radu Udruženja vinarstva (dostupan je u Dodatku I ovog poziva i na mrežnoj stranici HGK/Udruženje vinarstva – Word dokument: "Nacrt Poslovnika"), članovi Udruženja (ujedno i članice HGK):

1. Trebaju se registrirati u Udruženje do izborne sjednice

Registracija se obavlja online zahtjevom za registraciju koji je dostupan na mrežnoj stranici HGK / Udruženje vinarstva :

Obrazac zahtjeva za registraciju u registar članova Udruženja vinarstva.

Napominjemo kako će glasanje na izbornoj sjednici biti moguće isključivo za registrirane članove Udruženja.

2. Trebaju prijaviti svoje predstavnike za izbornu sjednicu

Online prijavni obrazac za izbornu sjednicu Udruženja dostupan je na mrežnoj stranici HGK / Udruženje vinarstva:

Prijavni obrazac za izbornu sjednicu Udruženja vinarstva.

Prijavni obrazac ispunjava ovlaštena / imenovana osoba u članu Udruženja (osoba iz točke 8. Obrasca zahtjeva za registraciju). Pravo glasa na izbornoj sjednici ima:

- ovlaštena/imenovana osoba ili

- opunomoćena osoba s potpisanom i ovjerenom punomoći koju izdaje ovlaštena/imenovana osoba člana; punomoć se predaje poslovnom tajniku Udruženja prije početka izborne sjednice.

Prijave putem online prijavnog obrasca zaprimaju se do 27. studenoga.

Napominjemo da će glasanje na izbornoj sjednici biti moguće isključivo za ovlaštene / opunomoćene osobe u ime članova Udruženja.

3. Mogu se kandidirati za tijela Udruženja – predsjednik i članovi Vijeća

Kandidacijski obrazac dostupan je u Dodatku II ovog poziva i na mrežnoj stranici HGK/Udruženje vinarstva (dokument: "Kandidacijski obrazac").

Kandidacijski obrazac potpisuje ovlaštena/imenovana osoba u članu Udruženja. Ovjereni i skenirani dokument dostavlja se na adresu elektroničke pošte Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo poljoprivreda@hgk.hr. Kandidature je moguće istaknuti i na dan izborne sjednice prije njenog početka, dostavom potpisanog i ovjerenog kandidacijskog obrasca poslovnom tajniku Udruženja. Kandidature se odnose, a u skladu s člankom 18. i 24. Poslovnika o radu Udruženja vinarstva, na:

- predsjednika Udruženja i

- članove Vijeća Udruženja, i to:

  • dva člana Udruženja iz regije Slavonija i Hrvatsko Podunavlje,
  • dva člana Udruženja iz regije Središnja bregovita Hrvatska,
  • dva člana Udruženja iz regije Hrvatska Istra i Kvarner,
  • dva člana Udruženja iz regije Dalmacija i
  • četiri člana Udruženja iz kategorije velikih proizvođača vina s godišnjom proizvodnjom preko 1 milijun litara

Za sva pitanja povezana s izbornom sjednicom molimo obratiti se poslovnom tajniku Udruženja vinarstva Vanji Kaluđeru (tel.: 01/4561 642; 091/2300 303; e-adresa: vkaludjer@hgk.hr) ili Žaklini Jurišić (tel.: 01/4561 646; e-adresa: zjurisic@hgk.hr).