Vrijeme održavanja: 05.06.2019. - 06.06.2019.

Objavljeno: 17. 05. 2019. , Ažurirano: 17. 05. 2019.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar objavljuje Poziv na iskaz interesa za natječaj za dodjelu putnih vaučera za sudjelovanje na međunarodnim događajima projekta Europske unije BLUE_BOOST – INTERREG Adrion: Transnacionalni brokerski događaj 5. lipnja te Cross-field posjet 6. lipnja u Solunu u Grčkoj.

Na natječaj se mogu prijaviti:
1. a) mikro, mala, srednja te start-up poduzeća (mogući korisnici inovacijskih vaučera projekta BLUE_BOOST za koje je na internetskoj stranici HGK – Županijske komore Zadar do 30. lipnja otvoren natječaj ili
b) kvalificirana poduzeća/organizacije za istraživanja, razvoj i inovacije  /izvaninstitucionalni Novi inovacijski agenti (npr. fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs itd.)  – mogući Pružatelji znanja u sklopu pilot-aktivnosti BLUE_BOOST i objavljenog natječaja.
2. Svi spomenuti subjekti mogu biti fizičke osobe (uključujući profesionalce) ili javna tijela. Što se tiče mikro, malih, srednjih te start-up poduzeća, njihova djelatnost (ne nužno osnovna) mora potpadati pod ove djelatnosti po NKD-u Plavoga gospodarstva:
Obalni i pomorski turizam
55  Smještaj
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića                
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
55.90 Ostali smještaj
77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
Akvakultura
03.2 Akvakultura
03.21 Morska akvakultura
Ribarstvo
03.1 Ribolov
03.11 Morski ribolov.                                                                                                                                        Kad je riječ o mogućim prijaviteljima Pružatelja znanja (kvalificirane tvrtke, organizacije za istraživanja, razvoj i inovacije, izvaninstitucionalni Novi inovacijski agenti), nema ograničenja u vezi s njihovim djelatnostima, već bi oni trebali biti sposobni pružiti usluge poduzećima iz navedenih sektora Plavoga gospodarstva.
3. Prijavitelji moraju imati sjedište ili podružnicu u pilot-području projektnog partnera - Zadarskoj županiji
4. Sudionici (predstavnici prijavitelja) moraju:
- imati navršenih 18 godina života u trenutku podnošenja prijave
- posjedovati prikladne i valjane dokumente za putovanje u Grčku na datum podnošenja prijave i tijekom cijelog događaja
- imati izjavu koju je potpisao pravni zastupnik prijavitelja, a kojom ga se opunomoćuje za zastupanje prijavitelja na Transnacionalnom brokerskom događaju i Cross-field posjetu
- dobro poznavati engleski jezik.

Poziv koji uključuje prijavni obrazac, program i priloge moguće je preuzeti ovdje.

Prijave se primaju do 23. svibnja u 12 sati na adresu elektroničke pošte navedene u pozivu: ijadresko@hgk.hr.